Unni (101) vinker til barnebarnet Erlend, han kjemper for likebehandling av eldre i vaksinasjonsarbeidet

Stortingsrepresentant og barnebarn Erlend Wiborg (Frp) engasjerer seg for at farmor Unni (101) og de andre beboerne på Solitun seniorpensjonat skal få koronavaksine på lik linje med beboere i kommunale omsorgsboliger.