Ordfører Tage Pettersen (H) vil i dialog med ungdommen

 Selv om prisen for å gå på kulturskolen har økt med 30 prosent, mener Tage Pettersen (H) at det er helt naturlig.

Selv om prisen for å gå på kulturskolen har økt med 30 prosent, mener Tage Pettersen (H) at det er helt naturlig. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Ordfører Tage Pettersen (H) vil ha mindre voksensnakk og legge til rette for ungdom på deres premisser. Derfor vil han ha ungdommen selv på banen.

DEL

– Jeg tror ikke vi får noe bedre ungdomstilbud av at bystyrets 39 representanter skal definere og bestemme hva som er et godt ungdomstilbud, sier ordfører Tage Pettersen.

Han mener at kommunen må ha ambisjoner om å bli enda bedre på å legge til rette for barn og unge.

– Jeg tror det viktigste i forhold til et godt ungdomstilbud er å ha en variasjon som gjør at de fleste unge synes at det er et tilbud som fanger deres interesse. Da tror jeg det er viktig å huske på at ikke alle unge er interessert i å være med på organisert aktivitet. Det er viktig å tenke på å ivareta de som vil drive med uorganisert aktivitet.

Utvikling

Ordføreren trekker fram satsing på fritidsklubber, gjenåpning av ungdomshuset Kåntra og bygging av skaterampe på Myra som tiltak som gjøres for å utvikle tilbudet for ungdom.

– I budsjettet for 2012 økte dere prisen på Kulturskolen med over 30 prosent, samtidig som dere sier at kommunen skal satse på barn og unge. Henger det på greip, Pettersen?

– Ja, det henger på greip. En av de store utfordringene med Kulturskolen er at vi har for få plasser, ikke at det koster for mye. Vi har sagt at det er naturlig at vi øker prisen til nærmere det snittet kulturskolene koster rundt omkring, og at vi heller bruker ressursene på å øke antall elevplasser, sier Pettersen.

Aktivitet

Helsedirektoratet la i desember 2011 fram en rapport som viste at 15-åringer er mer stillesittende enn voksne og pensjonister.

Ordføreren er ikke direkte bekymret over lat ungdom, men over en generell økning av folkehelseutfordringene i befolkningen. Han håper at mosseungdommen blir mer engasjert i fysisk aktivitet.

– Jeg skjønner at ikke alle vil sparke fotball eller kaste håndball. Det må vi akseptere. Og da må vi bare lovprise den type initiativ som for eksempel Tjukkasgjengen er i forhold til å finne på noe nytt og trekke med seg mange av de som har sittet stille lenge, sier Pettersen.

– Jeg har nok mindre tro på voksensnakk. Jeg tror det viktige er å gjøre idrett til noe gøy på ungdommens premisser, fortsetter han.

Engasjement

Pettersen mener at engasjementet blant unge generelt er for dårlig i byen. Samtidig er han imponert over aktivitetsnivået til de politiske ungdomspartiene og ungdomsorganisasjoner som Natur og Ungdom.

– Akkurat nå føler jeg vi er inne i en positiv trend som jeg håper vil vare. Men jeg synes altfor mange er uengasjerte. Jeg bruker enhver anledning når jeg er ute og snakker med ungdom for å oppfordre dem til å bli med og la seg bli hørt. Det er vanskelig å tilfredsstille noens ønsker så lenge man holder dem for seg selv, avslutter ordføreren.

Artikkeltags