Ved stortingsvalget høsten 2013 vil elevene på Malakoff og Kirkeparken videregående skoler få muligheten til å stemme direkte fra skolene sine. Dette ble vedtatt i valgstyrene i Moss og Rygge i april, som et tiltak for å øke valgdeltakelsen blant de unge.I 2007 sendte nestleder i Rygge Frp, Michael Torp, et forslag til alle ordførerne i fylket hvor han ba dem vurdere å åpne for forhåndsstemming ved de videregående skolene.

Dette ble ikke gjennomført, men Torp tørket i år støv av sitt tidligere forslag. Saken har fått positiv respons fra valgstyrene i både Moss og Rygge, som i april enstemmig vedtok at elevene ved Malakoff og Kirkeparken videregående skoler skal få muligheten til å stemme fra sin egen skole ved stortingsvalget i 2013.

- Som alle andre partier, er Frp opptatt av at så mange som mulig benytter stemmeretten sin. Vi mener det er viktig å foreta seg noe for at flere, og særlig unge velgere, avgir sin stemme. Det er viktig at kommunene legger godt til rette for ungdommen. Vi håper at et slikt tiltak vil kunne være med på å øke oppslutningen, sier Torp, som er svært fornød med den gode mottakelsen forslaget hans har fått.

Positive til forhåndsstemming

Elevene ser positivt på forhåndsstemmingen.

- Det å slippe strevet med å finne fram til et ukjent valglokale er stort pluss, og vil gjøre det mye enklere å stemme, sier Christoffer Syvertsen ved Kirkeparken. Han gleder seg til å stemme, og synes det er fint at han nå kan gjøre det fra skolen. Det samme synes Tilde Bilek, elev ved Malakoff.

- Jeg syntes dette tiltaket er veldig bra, og tror at det kommer til å føre til at flere stemmer. Mange er opptatte på fritiden også, så det å få stemme i skoletiden er et stort pluss.

Rektor ved Kirkeparken videregående skole, Solveig Helene Fjærvik, mener også at tiltak som bidrar til å øke den politiske interessen og valgdeltagelsen blant unge er bra.

- Vi vet at unge mennesker tar med seg stemmevanene videre i livet. Det er derfor viktig å få førstegangsvelgerne til å stemme slik at de fortsetter å bruke stemmeretten sin også senere. Et velfungerende demokrati forutsetter aktive og deltagende innbyggere, avslutter Fjærvik.

Mindre høytidelig møte med demokratiet

For mange vil et slikt tiltak gi et «mykere» og mindre høytidelig møte med demokratiet, mener nestlederen i Frp Rygge.
 
- Det at elevene nå kan stemme i egne omgivelser håper jeg kan være med å senke terskelen for å stemme, og dermed også øke valgdeltakelsen blant førstegangsvelgerne. Dessuten er dette godt forenelig med skolens rolle som samfunnsaktør.

Våler og Råde kommune er også invitert til å samarbeide om forhåndsstemming ved skolene.