Gå til sidens hovedinnhold

Useriøst fra Høyre om SVs forsvarspolitikk

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hårek Elvenes skyter fra hofta når han kritiserer SVs forsvarspolitikk i Moss Avis 10. januar. Han treffer ikke blink én gang. Jeg er glad for anledningen til å oppklare.

Les innleget til Elvenes her: SVs forsvarsbudsjett er en studie i uansvarlige ideologiske kjepphester. Det svekker Norges sikkerhet.

Innbyggernes trygghet og sikkerhet er den viktigste oppgaven enhver regjering må løse. For å lykkes må vi bygge et sterkt nasjonalt forsvar. SV tror ikke norsk forsvar er tjent med å binde alle midlene i kampfly og dermed svekke de andre grenene. Vi ønsker en forsvarspolitikk med bedre balanse mellom forsvarsgrenene og en sikkerhetspolitikk som bidrar til avspenning, ikke opprustning.

SV vil ha en styrket landmakt og har foreslått å øke midler til drift og investeringer i Hæren i vårt alternative budsjett. Vi foreslår å styrke sjøforsvaret og kystvakten, fordi det er sentralt for suverenitetshevdelse og beredskap i Nord-Norge og de store havområdene våre. Vi øker også bevilgningene til Cyberforsvaret. I vårt alternative statsbudsjett for 2018 foreslo SV å bevilge 850 millioner kroner mer enn regjeringen til forsvarsgrenene.

SV prioriterer annerledes i forsvarsbudsjettet. Ved å kutte antall kampfly fra 52 til 40 skaper vi bedre balanse mellom forsvarsgrenene. Det er ikke SV, men stortingsflertallet som har bundet opp store ressurser til rådyre kampfly, som må rettferdiggjøre dette. Kampflyene er den økonomiske elefanten i rommet. Og ved å redusere de norske bidragene til kriger i utlandet, sikrer vi mer tid til forsvarets primære oppgave, å forsvare Norge. Det er ikke sant som Elvenes påstår at vi vil risikere norske soldaters sikkerhet på utlandsoppdrag. Vi vil hente soldatene hjem fra Irak, Jordan, Afghanistan og Baltikum og ha norske, ikke amerikanske soldater på norsk jord.

Forsvarspolitikk er også sikkerhetspolitikk. Hvordan Forsvaret er innrettet har en viktig rolle i avspenning, særlig mot Russland. Vi mener det er feilslått politikk når amerikanske soldater settes inn på tilnærmet permanent basis i Norge, slik man har gjort på Værnes og Setermoen. Norge må bidra til å redusere spenningene mot Russland. Da må vi ha en operativ evne som gjør oss i stand til å løse mindre militære oppgaver, også uten militær hjelp fra USA.

En annen viktig oppgave er å ta vare på dem som har vært i tjeneste for Norge. Uavhengig av hva man mener om operasjonene soldatene deltar i, er det uverdig hvis ikke veteranene behandles med den respekten de fortjener. Derfor foreslo SV, og fikk stortingsflertallet med på, at veteraner som har tjenestegjort internasjonalt etter 1. januar 2010, får tilbake ankerett i erstatningssaker. En rett de mistet i 2017.

Og vi må styrke det nordiske forsvarssamarbeidet. Det har SV stått for lenge. Det betyr fremtidsrettet og selvstendig forsvarspolitikk, som tjener oss alle.

Kommentarer til denne saken