Mange har stor glede av å tilbringe ett år på folkehøyskole, og folkehøyskolene er en viktig del av det norske utdanningssystemet. Derfor har regjeringen foreslått å bruke om lag 820 millioner kroner på tilskudd til folkehøyskolene i 2018.

I media fremstilles som om vi raserer tilbudet til Folkehøyskolene. Fakta er at vi foreslår et moderat kutt på om lag tre prosent. Kuttet rettes mot folkehøyskolenes kortkursvirksomheter, som er kurs som varer mellom to dager og tre måneder.

Typiske kortkurs er sang/korkurs, dansekurs, håndarbeid, drama/revy, kulturreiser og ulike typer idrett. Det tilbys for eksempel kurs i linedance, bridge og meditasjon. I FrP mener vi at det ikke er en statlig oppgave å finansiere denne typen aktiviteter.

Argumentene vi blir møtt med er at dette vil ramme unge, men i 2016 var 54 prosent av deltakerne på kortkursene over 50 år, og 35 prosent av deltakerne var 61 år eller mer. Dette er den mest kjøpesterke gruppen i samfunnet.

Det er i dag underskudd på kvalifiserte lærere i Norge, og i kampen for tidlig innsats for å hindre frafall ønsker vi flere lærere i 1.-4.trinn og vi ønsker flere barnehagelærere. Innenfor rammen av vårt budsjett må vi prioritere, og i en slik sammenheng mener vi i FrP at kortkurs og ekstraår på folkehøyskoler bør havne langt nede på prioriteringslisten.

Som FrP-politiker er det en plikt for meg å sørge for at fellesskapets ressurser forvaltes fornuftig. I statsbudsjettet prioriterer vi forsvar og infrastruktur, sykehjemsplasser, nye sykehus og skattelettelser som fremmer vekst og investering i norske arbeidsplasser. Vi følger opp langtidsplanen for forskning, og vi øker bevilgningene til tidlig innsats i skole og barnehage.

Vi har de siste årene lykkes godt med politikken i en krevende tid med både oljeprissjokk og flyktningkrise. Samtidig er de fleste enige om at det må prioriteres hardere i årene som kommer. Vi kan ikke bruke like mye penger som før. Finansiering av kortkurs og hobbyaktiviteter for voksne mennesker er derfor ikke på Frps prioriteringsliste.