Gå til sidens hovedinnhold

Uten dyktige fagarbeidere stopper Norge!

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regiondirektør i NHO Viken Oslo Nina Solli og administrerende direktør ved Sew Eurodrive i Moss Heidi Solstad Svensen utfordrer partiene til å snakke om yrkesfag og kompetanse i valgkampen. For Høyre er dette temaer som er så viktige at vi snakker om så ofte vi kan, også når det ikke er valgkamp.

Norge kan mangle 90 000 fagarbeidere i 2035. Det betyr at vi må få flere til å søke yrkesfag og flere må fullføre. På studiespesialiserende fullfører 88,4 prosent av elevene i Østfold, mens på yrkesfag fullfører bare 63,6 prosent. Her har vi politikere, næringslivet, foreldrene og de unge en jobb å gjøre sammen!

Det er nok mange foreldre som har tenkt at det er både mindre prestisje med yrkesfag, men også at det er mindre trygt. Imidlertid viser prognosene fra både næringslivet og myndighetene at det er en akutt mangel på kompetente fagarbeidere. I tillegg er det mange som ender opp med forholdsvis høy lønn - og uten å ha store studielån å betjene.

Høyre har i regjering levert gode tiltak de siste åtte årene. Vi har økt lærlingtilskuddet med nesten 55 000 kr siden 2013, økt tilskuddet til lærlinger med særskilt behov, stilt krav til bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbud, etablert en merkeordning for lærebedrifter slik at det blir lettere for forbrukere å velge bedrifter som har lærlinger, innført praksisbrevet som et praktisk toårig løp og endret strukturen på yrkesfagene slik at elevene får mer og tidligere spesialisering.

Men vi er ikke i mål. Derfor har vi satt oss tydelige ambisjoner også for de nærmeste årene. Vi vil starte i ungdomsskolen. Der foreslår vi å innføre obligatorisk yrkesfaglig valgfag for elevene på lik linje med språkfag. Vi vil legge til rette for flere profilskoler på ungdomstrinnet, for eksempel yrkesfaglige ungdomsskoler og vi vil øke frivillig arbeidstrening i ungdomsskolen gjennom tilbud om ukentlig utplassering i bedrift i samarbeid med næringslivet.

I videregående opplæringen foreslår vi; et mål om at alle som underviser på yrkesfag skal ha godkjent yrkesfaglærerutdanning og vi vil bruke lærerressurser og utstyr fra fagskolene i yrkesfaglærerutdanningene ved universitetene og høyskolene. Høyre vil gjennomføre en forsøksordning der stat, fylke og industri samarbeider om deling av avansert utstyr. Vi vil styrke opplæringen på vg-3 i skolen for elever som ikke har fått læreplass, og vurdere å utvide dette til to år for å få plass til en mer praktisk og arbeidslivsrelevant innretning.

Dimensjonering av studietilbud må i sterkere grad fastsettes ut fra næringslivets behov og tilgjengelige læreplasser, yrkesfagnemndenes rolle skal styrkes og deres anbefalinger tillegges avgjørende vekt.

Opposisjonen virkemiddel er en læreplassgaranti. Dette har vært utredet og forkastet tidligere. Utdanningsdirektoratets konklusjonen var at dette ikke var et hensiktsmessig virkemiddel. Det er det fremdeles ikke. Læreplasser kan ikke vedtas, de må skapes.

Det skjer ute i bedriftene, og bedriftene må ha overskudd for å kunne ansette lærlinger. Vi må heller oppfordre flere fylkeskommuner til å inngå lokale avtaler om læreplassgaranti med bransjene i sitt område.

Kommentarer til denne saken