Ørejordet, Bredalbakken . Ukjent årstall.
Ørejordet, Bredalbakken . Ukjent årstall.(FOTO: )
Ørejordet, sommeren 1979. Her ser vi bebyggelsen sørøst på Ørejordet, i retning Ørehavna. Øreveien som går mot Krapfoss, deler av Soljordet (t.v) og i bakgrunnen Blåbæråsen.
Ørejordet, sommeren 1979. Her ser vi bebyggelsen sørøst på Ørejordet, i retning Ørehavna. Øreveien som går mot Krapfoss, deler av Soljordet (t.v) og i bakgrunnen Blåbæråsen.(FOTO: )
Skiskole for barn på Ørejordet i Moss, vinteren 1978.
Skiskole for barn på Ørejordet i Moss, vinteren 1978.(FOTO: )
Skiskole for barn på Ørejordet i Moss, vinteren 1978.
Skiskole for barn på Ørejordet i Moss, vinteren 1978.(FOTO: )
Skiskole for barn på Ørejordet i Moss, vinteren 1978.
Skiskole for barn på Ørejordet i Moss, vinteren 1978.(FOTO: )
Skiskole for barn på Ørejordet i Moss, vinteren 1978.
Skiskole for barn på Ørejordet i Moss, vinteren 1978.(FOTO: )
Skiskole for barn på Ørejordet i Moss, vinteren 1978.
Skiskole for barn på Ørejordet i Moss, vinteren 1978.(FOTO: )
Skiskole for barn på Ørejordet i Moss, vinteren 1978.
Skiskole for barn på Ørejordet i Moss, vinteren 1978.(FOTO: )
Søppel og skrot i Ørehavna , 1988
Søppel og skrot i Ørehavna , 1988(FOTO: )
Skøytebanen på Ørejordet 1989. Knut Simonsen (tv.) og Svend Thomassen.
Skøytebanen på Ørejordet 1989. Knut Simonsen (tv.) og Svend Thomassen.(FOTO: )
Barn på lekeplassen ved Bredalbakken på Ørejordet, 1990: Einar Hansen, Lena Aamot + (navn ukjent).
Barn på lekeplassen ved Bredalbakken på Ørejordet, 1990: Einar Hansen, Lena Aamot + (navn ukjent).(FOTO: )
Byggeprosjetet Bekkelia på Ørejordet, 1989
Byggeprosjetet Bekkelia på Ørejordet, 1989(FOTO: )
Ørejordet, nye leiligheter/nytt borrettslag under oppføring: Bekkelia/Hans Nielsen Hauges vei. Årstalll: trolig 1989
Ørejordet, nye leiligheter/nytt borrettslag under oppføring: Bekkelia/Hans Nielsen Hauges vei. Årstalll: trolig 1989(FOTO: )
Skøyteisen på Ørebanen har fostret frem mange skøytalenter. Her er et av dem avbildet i 1989: Marianne R (Risbakk?).
Skøyteisen på Ørebanen har fostret frem mange skøytalenter. Her er et av dem avbildet i 1989: Marianne R (Risbakk?).(FOTO: )
Ørejordet 1987, før denne delen også ble bebygget.
Ørejordet 1987, før denne delen også ble bebygget.(FOTO: )
Her er barnehagen på Ørejordet under oppføring, 1990.
Her er barnehagen på Ørejordet under oppføring, 1990.(FOTO: )
Dugnadsgjeng på BMX-banen på Ørejordet i mai 1990. Fra venstre: Per Anders Schultz, Erik Brynildsrud, Finn Nielsen, Harald H. Lund og Nic. Vogt.
Dugnadsgjeng på BMX-banen på Ørejordet i mai 1990. Fra venstre: Per Anders Schultz, Erik Brynildsrud, Finn Nielsen, Harald H. Lund og Nic. Vogt.(FOTO: )
Ørebanen og Ørejordet, årstall ukjent.
Ørebanen og Ørejordet, årstall ukjent.(FOTO: )
Ørejordet, Øre stadion, rekkehusbebyggelse. Årstall ukjent.
Ørejordet, Øre stadion, rekkehusbebyggelse. Årstall ukjent.(FOTO: )
Soliestua på Ørejordet under oppføring. Insitusjonen var et avlastningshjem i mange år, før det i de senere år ble gjort om til barnehage og ble en del av Ørejordet barnehage.
Soliestua på Ørejordet under oppføring. Insitusjonen var et avlastningshjem i mange år, før det i de senere år ble gjort om til barnehage og ble en del av Ørejordet barnehage.(FOTO: )
Byggeprosjekt på Ørejordet 1990
Byggeprosjekt på Ørejordet 1990(FOTO: )
To vinterlige bilder fra østre del av Ørejordet. Det nederste bildet er datert 5. januar 1979. På det øverste bildet skimtes Øre Vel (vel-hus) øverst i midten bak rekkehusene.
To vinterlige bilder fra østre del av Ørejordet. Det nederste bildet er datert 5. januar 1979. På det øverste bildet skimtes Øre Vel (vel-hus) øverst i midten bak rekkehusene.(FOTO: )
Ørejordet i vintermånedene. Det øverste bildet er datert 1981.
Ørejordet i vintermånedene. Det øverste bildet er datert 1981.
Ørejordet, Bredalbakken - med rekkehuslleiligheter i tre etasjer. Ukjent årstall
Ørejordet, Bredalbakken - med rekkehuslleiligheter i tre etasjer. Ukjent årstall(FOTO: )
Eneboligene fra østre del av Ørejordet. Bildet er tatt våren 1979.
Eneboligene fra østre del av Ørejordet. Bildet er tatt våren 1979.(FOTO: )
Ørebanen og rekkehusene i bakgrunnen, bidet er fra første halvdel av 1980-tallet.
Ørebanen og rekkehusene i bakgrunnen, bidet er fra første halvdel av 1980-tallet.(FOTO: )
Ørejordet: Leilighetene på Soljordet bygges av Selvaagbygg. Bildet er datert 12. april 1989
Ørejordet: Leilighetene på Soljordet bygges av Selvaagbygg. Bildet er datert 12. april 1989(FOTO: )