Navn: Jeanette Sørlie Ekaas, distriktssjef

Født: Februar 1972

Bor: Verksåsen

Sønnen min, Espen Andreas, tok sitt eget liv i september 2014. Det var et sjokk, men jeg bestemte med en gang for at jeg ville være åpen om at dette hadde vært hans valg. Jeg orket ikke spekulasjoner. Han ble 21 år og til tross for helsemessige utfordringer, startet han eget firma og ønsket å klare seg selv. Han hadde en unik evne til å knytte seg til mennesker og hadde mange venner vi ikke engang visste om før etter hans død. Han kunne gå inn på en bensinstasjon for å kjøpe noe og komme ut med to nye venner. Det tar tid å bearbeide å miste et barn og en bror på denne måten og hele familien har fått profesjonell hjelp. Men det at vi har vært opptatt av åpenhet, tror jeg har ført oss enda tettere sammen som familie.

For meg var det terapi å engasjere seg i organisasjonen Landsforeningen for etterlatte etter selvmord, Leve. Det er fint fellesskap der vi alle forstår hverandre. Håpet er at vi kan få selvmordstallene ned i Norge. I 2018 var der 674 som tok sitt eget liv. Jeg tror dessverre tallet er høyere i 2019. Vi kan ikke sitte stille å se på at de øker. Blant annet må vi få mer ressurser til psykisk helsearbeid i skolen og i barnehagen. Selv bestemte jeg meg for å ta på meg en takknemlighetsrolle etter at Espen Andreas døde. Det er ikke gitt hvor lenge vi får bli her. Og jeg valgte å fokusere på alt jeg var takknemlig for at jeg fikk oppleve med ham. Det hjalp meg på veien videre. Men det er klart det blir et liv før og etter den septemberdagen i 2014.

Mange som opplever selvmord i nær familie sitter igjen med et «hvorfor». Det kan ødelegge deg totalt og det vet jeg Espen Andreas ikke hadde villet. Det er nesten så jeg hører stemmen hans si: «Det er ikke din feil mamma». Livet går videre, og det går an å være lykkelig selv om man ikke er det hele tiden. Jeg gikk tilbake til jobben min i Joh. Johannson Kaffe åtte uker etter at han døde. Det var medisin for meg å kunne konsentrere seg om noe helt annet. Jeg tror faktisk at jeg er annerledes som menneske i dag. Blant annet er jeg blitt mer oppmerksom på signaler folk sender ut og jeg forsøker å se mennesker og å lytte i stedet for å avbryte. Og som hovedtillitsvalgt på jobb er jeg blitt enda mer opptatt av folks behov for rettferdighet, anerkjennelse og det å bli sett.

Hvem vil du lese om?

To kommuner er blitt til én. I denne serien blir du kjent med noen av de fine folka som bor i den nye storkommunen. Vi samler alle intervjuene i et digitalt magasin ettersom de publiseres.

Oss i nye Moss del 1 med de første 100 intervjuene finner du ved å klikke her.

Oss i nye Moss del 2 er påbegynt og kan leses i her.

Hvem vil du lese om? Send oss tips her, eller til journalist Eva Nyhaug på eva.nyhaug@moss-avis.no

Jeanette bor på Verksåsen: