Gå til sidens hovedinnhold

Uverdig ansvarsfraskrivelse av UDI

DEBATT

Når nå Link as skal nå overta driften av mottaks senteret i Råde, er det en fallitterklæring av UDI som statlig etat, at den ikke har ivaretatt overdragelsen av driften etter gjeldende lover og regler.

I 2015 tapte Link anbudet mot storebror Hero, som nå har drevet i 6 år, deriblant gullåret 2016. Denne gangen trakk altså Link dent lengste strået og solgte seg inn med vinner anbudet til UDI. I dette spillet kommer det fram og overtakelsen ikke er en virksomhetsoverdragelse. Dermed mister alle de ansatte retten til å jobbe videre på arbeidsplassen de har hatt sitt daglige virke. Avgjørelsen er mildt sagt beklagelig, og ganske sikkert i strid med lovverket.

At dette er penger spart og penger tjent for Link as er soleklart, anbudet er etter alle solemerker vunnet på blant annet pris, i en verden som er ned stengt og hvor flykning strømmer er fraværende, vil den nye driveren skjære kostnadene til beinet for å oppnå et overskudd. At Link vil tjene penger i driften i å for seg forståelig,- for disse firmaene tjener penger, la det ikke være noen tvil. Det Rødt reagere enda kraftigere på er at statens etat, UDI i dette spillet frasier seg et hvert ansvar for de ansatte og lar overdragelsen skje uten at det i kontrakten som tegnes ikke spikres at det her er snakk om en virksomhetsoverdragelse.

En virksomhetsoverdragelse gir ufravikelige rettigheter for arbeidstagerne under virksomhetsoverdragelsens gjennomføring.

Nettopp dette ville jo vært et problemet til Link og kanskje er det nettopp dette som er årsaken til at overdragelse av virksomheten blir forkledd som noe annet. Skal Link lykkes i å gjøre god butikk må lønnskostnadene ned. UDI gjør kontrakt overdragelse mer attraktiv i markedet ved måte det her gjøres på. Reglene for hva som er en virksomhetsoverdragelse vil stadig være i spill fordi det å sette dem på prøve gagner privatkapitalens interesser. Samtidig er reglene ganske klare:

Virksomheten skal fortsatt driftes fra samme lokaler, dette ligger til grunn ved dette bytte av drifts operatør. Gamle Sparelands lokaler i Råde skal benyttes i videre drift.

Kundelisten eller oppdragsgiver er fortsatt den samme, nyankomne flyktninger til landet vårt og UDI på oppdrag for staten Norge.

Utstyr eller maskiner skal brukes videre, jeg regner med at Hero lar teltene som fungerer som mottakets inndeling for flyktningene vil forbli i lokalet.

Arbeidsoppgavene består og stedet identitet vil forbli den samme.

Ut i fra denne sjekklisten er Link as overtagelse av Hero mottakssenter for meg krystallklar - dette er en rein virksomhetsoverdragelse. Arbeidernes rettigheter er stjålet fra dem.

Staten med UDI som ansvarlig lar det skje med full bevissthet over hva dette vil si for de som jobber på mottakssenteret. Kontrakts overdragelsen er som skapt for direktørenes jakt etter profitt, uten tanke på dem som nå kanskje mister sine jobber - tillegg frasier de seg alt ansvar. Dette burde aldri ha skjedd i Norge anno 2021.

Bitter stemning blant ansatte ved ankomstsenteret i Råde – ny driver avviser krav om virksomhetsoverdragelse

Her ønskes Moria-flyktningene velkommen

Kommentarer til denne saken