Gå til sidens hovedinnhold

Våler ungdomsskole, hva skjer?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I kommunestyrets møte 22.april i år, vedtok kommunestyret i Våler, mot Våler Rødt og Våler KrFs stemmer, at lokaliseringen av midlertidig ungdomsskole til skulle være like ved Våk barneskole. Dette mot anbefalinger fra de ansattes organisasjoner.

I debatten i forbindelse med nevnte sak, ble det sagt at alt skulle stå klart til skolestart, inkludert uteområdet til ungdomsskolen. Det ble også presisert at det IKKE ville bli noe behov for sambruk mellom Våler ungdomsskole og Våk barneskole.
I vedtakets pkt 4 står det:
"Henstiller at tiltak som må gjøres i forbindelse med etablering av brakkerigg på Våk og drift av skole utføres på en slik måte at de har varig verdi".

I sommer har det også kommet innspill fra FAU ved Våk barneskole og Våler ungdomsskole, med forslag til hva som kan gjøres med uteområdene, og at foreldrene ved begge skolene er villige til å stille opp og gjøre det aller meste av arbeidet med disse.

Ved skolestart, ja fortsatt, er ingenting av de forslagene som kom fra FAUene blitt gjennomført.

Undertegnede har derfor bedt kommunedirektøren komme med en orientering i forbindelse med kommunestyrets møte 16/9. Vi har bedt kommunedirektøren si noe om

  • hva som er gjennomført av "varig verdi", evt hvilke planer som ligger foran?
  • hvordan ser administrasjonen på forslagene fra FAU ved de to skolene?
  • gressbanen er delvis gravd over, og nå overtatt av ungdomsskolen, og Våk sin Zipline er demontert. Når vil dette være på plass igjen?

Vi ser med spenning fram til orienteringen.


Martin Olsen
Våler Rødt
Lærer ved Våler ungdomsskole

Brynjar Høidebraaten
Våler KrF
Lærer ved Våk barneskole

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.