Fagforeninger har sendt bekymringsmelding om hvordan rådmannen styrer Våler kommune

Fagforeningene i Våler har sendt bekymringsmelding til ordfører, formannskap og gruppelederne om hvordan rådmannen styrer kommunen.