Ny jernbanestasjon, en seier for Moss

Av
DEL

KRONIKKBane Nor varsler at de vil endre premissene for jernbaneutbyggingen, de vil nå i mindre grad bidra til byutvikling. Heldigvis for Moss så har ikke de ansvarlige politiske partiene lyttet på  Bedre Byutvikling Moss (BBM) i jernbanesaken. Hadde vi gjort det kunne hele jernbanesatsingen blitt en dårlig løsning for Moss.

Regjeringens store Inter-City satsing på Østlandet, blir betraktelig dyrere enn antatt, og det varsles derfor, naturlig nok, at ambisjonsnivået må senkes. Planene for IC-satsingen har vært knyttet tett opp til byutvikling, men nå sier direktøren i Bane Nor til Aftenposten at den strategien blir for kostbart, og de ønsker i større grad å benytte eksisterende stasjoner.  I IC-satsingen er det ti byer på Østlandet som blir sterkt påvirket av de endrede planene, men nå varsles det at kun to av disse slipper å endre planene, nemlig Moss og Drammen. Moss slipper å revurdere planene fordi vi allerede har kommet langt i planleggingen og fordi det er et stort politisk flertall for valgte løsning. Resten av byene i IC satsingen, som for eksempel Fredrikstad får sannsynligvis ikke gjennomslag for de lokale ønskene. I Fredrikstad har flertallet ønsket å flytte jernbanestasjonen til Grønli, for så å sette igang et stort byutviklingsprosjekt ved den nye stasjonen. Nå varsler jernbanedirektøren at ved å benytte eksisterende stasjon vil samfunnet spare fire milliarder kroner. Det er åpenbart at en slik beslutning vil få store konsekvenser for den planlagte byutviklingen på Grønli.

Opprinnelig ønsket Bane Nor (den gang NSB), å beholde dagens trasé gjennom byen, og utvide denne til to spor. Det hadde vært en kostnadseffektiv løsning for Bane Nor, men en dårlig løsning for Moss. Med et systematisk politisk arbeid fikk byen gjennomslag for det såkalte 2B alternativet. Den generelle oppfatningen var at dette var en meget god løsning for byen, og et stort politisk flertall stilte seg bak løsningen. Men tiden gikk og det ene forslaget etter det andre ble lansert, som stasjon under Høyenhall, under basartaket, ved E6 og tilslutt på Myra.

Mange har latt seg besnære av  forslaget om stasjon på Myra, som i ettertid har blitt utsatt for betydelig kritikk for sine svakheter og mangler.   Men mange har latt seg forlede av BBM og noen  politikere, til å tro at dette fremdeles er et reelt alternativ.

Hvis bystyre hadde lyttet til BBM og beholdt Nyquistbyen og foretatt en full utredning av Myraalternativet, så ville Moss i dag vært en av de byene som ikke hadde fått innfridd sine ønsker om jernbane og byutvikling. Sannsynligvis hadde vi da fått en løsning med jernbanestasjonen der den ligger i dag og med trasé gjennom byen, ikke under byen. Slik jernbanedirektøren nå varsler at hun vil gjøre andre steder. Togene ville fortsette å gå der de har gått i vel hundre og femti år, men nå med et dobbeltspor som deler byen i to, og åtte tog i timen til Oslo.

Jeg oppfordrer nå de partiene som ønsker omkamp om stasjon på Myra, om å besinne seg.  Skulle det bli flertall, for en utredning av Myra etter valget, er det stor sannsynlighet for at også utbedring av dagens linje gjennom byen med eksisterende stasjon blir utredet. Og hvilken løsning tror dere er rimeligst for staten? Startes en slik omkamp vil jeg påstå at det er overveiende sannsynlig at Moss taper kampen, og den rimeligste løsningen blir valgt, nemlig å beholde dagens stasjon og dagens jernbanetrasé gjennom byen. Vil dere fremdeles kreve utredning av Myra og ta den risikoen, MDG, FRP, Ny Kurs og Rødt?

Bane Nor har vært tydelige på at de ikke vill utrede mer, og arbeidet med hovedentreprisen har startet. Hvordan tenker de nevnte partiene at en ny utredning skal finansieres? Og hvordan ser de for seg at et søksmål fra entreprenøren skal løses, når kontrakten brytes? Er det kommunekassa som skal belastes?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags