- Vi har fattet endelig vedtak om kommunesammenslåing, og landet på et nei, sier Rygge Frps ordførerkandidat Michael Torp.

Partiet har hittil ikke hatt noe standpunkt til kommunereformen og bare sagt at de vil ha folkeavstemning.

– Vi har vært splittet. Selv har jeg vært relativt positiv til kommunesammenslåing. Vi ser mange gode argumenter for å slå oss sammen med Moss, men vi er redde for den høye gjelden deres, og at investeringsbehovet er for stort. Vi frykter at våre innbyggere blir nødt til å subsidiere utfordringene i Moss, og at konsekvensen blir dårligere tjenester eller høyere eiendomsskatt for ryggeinnbyggerne, sier Torp.

Følg debatten på Moss Avis

Gjeld

– Moss har en gjeld på 1985 millioner. I tillegg har de et stort investeringsbehov, kanskje 1–1,5 milliarder på kort sikt, med Hoppern skole, kraftledningen på Nøkkeland, kulturhus, sykehjem, svømmehall og erstatning av de kommunale boligene i Nyquistbyen. Til sammenligning regner vi med å få en netto lånegjeld på 978 mill i Rygge etter bygging av ny skole og omsorgsboligene på Eskelund, sier Michael Torp.

Les mer om valget 2015

Ikke enig

Bente Hedum, rådmann i Moss, kjenner seg ikke helt igjen i beskrivelsen av Moss' situasjon:

– Vi har en total gjeld på 1,9 milliarder, litt avhengig av hvordan man regner. Men vi er jo dobbelt så mange som Rygge, så det blir omtrent det samme per innbygger. Men når det gjelder investeringer er jeg uenig. Det er bare forprosjekt på Hoppern og Parkteatret som er vedtatt. De to prosjektene er på til sammen 500 millioner. De andre tingene må vi komme tilbake til. Men alle kommuner, ikke bare Moss, må planlegge for eldreboomen som kommer, sier rådmannen.

Sier ja

Også Rygge Høyre har vært delt i spørsmålet om kommunesammenslåing. Men nå har partiet landet på et ja:

– Vi er ikke hundre prosent enige, men har landet i programarbeidet på at vi er for. Men vi har med en setning om at vi forutsetter at vi må se resultatet av utredningsarbeidet, sier Harald Fløgstad (H).

Også i Rygge Ap blir svaret ja:

– Vi er i ferd med nå trykke opp programmer, og der står det at vi er for kommunesammenslåing hvis utredningen viser at det er det beste for innbyggerne, sier Hans Jørn Rønningen (Ap).

– Det er fortsatt enkeltpersoner i Ap som tviler litt, men det har vokst fram en bred enighet. Og så er vi litt tåkefyrster og sier at det er det nye kommunestyret som skal avgjøre saken, sier Rønningen.

I tillegg til Høyre og Ap har Venstre har sagt at de går til valg på sammenslåing av Moss og Rygge. Også KrF sier ja.

På neisiden deler Frp standpunkt med Sp, SV, Rødt og Pensjonistpartiet.