Idretten er opptatt av folkehelsa. Valget vil få betydning for idrettens framtid.Idretten har 3 fanesaker ved Stortingsvalget:

- Èn milliard årlig til breddeanlegg over statsbudsjettet.

- Fjern skattelegging på frivillighet. Frivilligheten skal ikke beskattes gjennom å måtte betale merverdiavgift på varer og tjenester

- Styrking av idrettslagene.

Dessuten heier idretten på de politiske partiene som går inn for forpliktende innføring av én time daglig fysisk aktivitet på alle trinn i grunnskolen med kompetent personell.

Helsefordelene av fysisk aktivitet er altfor viktig til at det skal være opptil den enkelte skole å bestemme hvor mye fysisk aktivitet som skal tilrettelegges for barn og unge. Flere skoler har innført én time fysisk aktivitet med god erfaring. Innføring av mer fysisk aktivitet i skolehverdagen er det viktigste bidraget til bedre folkehelse på sikt. Barn og unge som er mer fysisk aktive, har lavere risiko for alvorlige livsstilssykdommer. Forskning viser at mer fysisk aktivitet gir større trivsel, mindre mobbing og bedre læring.

Idretten er partipolitisk nøytral. Vi har utfordret partiene på hva de mener om våre fanesaker og noen sentral tema, derav én time daglig fysisk aktivitet i skolen. Idrettens oppfordring til deg: STEM DEN 11.SEPTEMBER, men sjekk først hva partiene mener om idrett og fysisk aktivitet.