Nye veier og nye tanker etter valget

Effektivitet og pris: – Høyre mener det viktigste er at veien bygges mest mulig effektivt, ikke hvem som gjør det eller  hvordan det gjøres, skriver Tor Chr. Hansteen. foto: terje holm

Effektivitet og pris: – Høyre mener det viktigste er at veien bygges mest mulig effektivt, ikke hvem som gjør det eller hvordan det gjøres, skriver Tor Chr. Hansteen. foto: terje holm

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Debattinnlegg signert Thor Chr. Hansteen, gruppesekretær Moss Høyre.

DEL

Etter valget Høyres mål er effektiv og miljøvennlig samferdsel som får folk og varer trygt og raskt frem.

Nye ideer skal tas i bruk for å få realisert prosjekter raskere og billigere, og forfallet på riksveier og jernbane skal fjernes. Sammen med omfattende investeringer i nye vei- og baneprosjekter vil det gi økt trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Høyre mener politikerne på Stortinget må legge langsiktige planer for veibygging, mens detaljplanlegging overlates til fagfolk.

I dag legges det for mange føringer fra Stortingets side. Derfor har den borgerlige regjeringen i stortingsperioden etablert veiselskapet Nye Veier AS. Selskapet skal i første omgang bygge ut 530 km motorvei mer effektivt enn tidligere.

Det viser seg nå at de klarer. Selskapet har som mål å redusere kostnadene med 20 prosent og dermed gjennomføre sine strekninger på 12 år i stedet for 20 år. Det viser at det fungerer å tenke nytt!

Høyre mener det viktigste er at veien bygges mest mulig effektivt, ikke hvem som gjør det eller hvordan det gjøres.

Nylig ba Samferdselsdepartementet både Statens Vegvesen og Nye Veier AS om fornyet «tilbud» på å bygge ny E6 mellom Ringebu og Otta i Gudbrandsdalen. Resultatet ble at begge anslår at det kan spares 25 prosent i forhold til opprinnelig kostnadsanslag – 1,4 milliarder kroner kan spares! Statens Vegvesens forslag forutsetter at de kan endre på sin praksis og benytte løsninger som Nye Veier legger opp til.

Dette viser at Høyres, og den borgerlige regjeringens, planer for mer effektiv samferdselsutbygging gir resultater!

For ordens skyld må det presiseres at det er en vesentlig forskjell mellom E6-utbygging mellom Ringebu og Otta som er på et tidlig planleggingsstadium og jernbaneutbyggingen i Moss som allerede er detaljplanlagt, ferdig regulert og vedtatt – de gode erfaringene med Nye Veier gir ikke noe grunnlag for å reversere eller endre jernbaneutbyggingen gjennom Moss. Vi kan derimot håpe at de nye tanker som er vekket kan ha en positiv effekt på realiseringen av ny RV 19 i Moss!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags