Hva skal vi ikke tro på og hva kan vi tro på, det er spørsmålet. Alt som leses av politiske fakta og vyer må en i alle fall ta med en stor klype salt. Men stemmer du på et opposisjonsparti så tror du mer på hva de sier enn på posisjonspartiene, slik er det bare. Ikke så ille som i USA riktignok, for er en Trump- fan er en det med hud og hår.

Arbeidsfolk og syke får regninga kunne vi lese i Moss Avis nylig. Det var innlegg fra Aps medlemmer i Stortingets næringskomite (her kalt de fire). Det er valgkamp og da sitter superlativene løst. Om dette er et standardbrev som går ut til alle landets redaksjoner skal være usagt, det får nå være.

Om det er de fire avsendernes oppriktige oppfatning for å sikre landets framtid var kanskje tanken, men hvor lett er det ikke å falle ned i de gamle grå valgkampparolene som; «vi som kan løse verdens problemer» fella. Det er ikke rart Ap sliter for utsagnene i innlegget er bare med på å oppildne egne ihuga velgere og knapt nok det. Hva andre måtte få ut av et slikt oppslag er bare oppgitthet over å lese de samme uttrykkene gjentatt igjen og igjen.

«Et urettferdig samfunn», «mest til de som har mye fra før», «økte forskjeller» og «en svakere velferdsstat», eller det like kjente «for lite for sent» uttrykket eller som det står i innlegget «Regjeringen står passive og ser på». Det er bare å ta i for ingen vil bli stilt til ansvar. Det sies blant annet; På Erna Solbergs vakt (Ap sjargong) har det blitt dobbelt så mange uføre og snart dobbelt så mange milliardærer. Hva forteller et uttrykk som «dobbelt så mange» deg. Statistikk fra NAV viser at fra 2013 til 2019 økte antall uføre under 34 år som beskrevet. Mellom 70 og 80 prosent av dette kommer fra arbeidsavklaringspenger. Det kan være folk som mister jobben ved oppsigelser, eller sykdom gjør at de ikke kan stå i jobben lenger. Nylig leste vi om hun som var blitt ufør på grunn av MS. At det oppstod på noens vakt er vel å dra det litt langt. Men når det er sagt, da de rødgrønne styrte fra 2005 til 2013 var det også en dobling av antall uføre ifølge NAV. Konjunkturene går i bølgedaler og fra 2013 sank antall uføre før det igjen steg til samme nivå som i 2005.

Mens vi snakker om uføre, hva kan kuttforslagene til kommunedirektøren (rådmannen) i Moss innen Helse og mestring utgjøre for andelen framtidige uføre når vi leser den nylig framlagde kuttlisten. Ikke godt å si, men omveltninger i arbeidslivet kan utgjøre en helserisiko og dermed øke andelen uføre. Manglende utdanning kan forsterke denne risikoen ved at det er vanskeligere å finn de rette jobbene. Hvordan disse kuttene vil påvirke eldre sies det ingenting om, men utsetting av bygging av omsorgsboliger samtidig som man reduserer antall sykehjemsplasser og dytter eldre inn på dobbeltrom er vel bare slik det skal være, eller? Eldre på sykehjem kan jo ikke bli mere uføre enn de allerede er. Der er det andre diagnoser som gjelder etter hvert som hode og kropp forringes.

De fire viser til at Regjeringen vil kutte i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. Et valgkamputspill skal helst lage litt dramatikk. Derfor sies det ikke noe om at det gjelder et forslag om å avvikle modellen for lasteskip i NIS i utenriksfart. Ordningen ble opprettet i 2017 og har hatt lavere effekt på sysselsetting enn det som først ble antatt, viser en rapport til Nærings- og fiskeridepartementet. At det vil gå ut over en del sjøfolk er for øvrig riktig.

De fire hevder at det har blitt dobbelt så mange milliardærer, men hva med millionlønningene i stat og kommune, Moss intet unntak, drevet fram av flere posisjoner.

Påfølgende dag kunne vi i Moss Avis lese om Viken fylkeskommune ved nestleder fra Sp og fylkesrådsleder fra Ap. De presenterer en skryteliste av hva de har fått til. Utvilsom morsommere å lese enn utspillet fra de fire. Om det skal vise at et samarbeid Ap og Sp på riksplan er i emningen er mulig, litt spesielt da at både Ap og Sp sammen med MDG og SV vil legge ned Viken. Det kan by på utfordringer med en lånegjeld på 17 milliarder i perioden 20 - 23 og et driftsbudsjett på 14 milliarder. En nedleggelse med det det medfører vil i det minste skape frustrerte medarbeidere, med fare for en ny økning av antall uføre.