Flere meldinger om jordsmak på drikkevannet i Moss

Moss kommune har fått flere henvendelser fra innbyggere denne uken. Meldingene går ut på at de har jordsmak på drikkevannet.