Gå til sidens hovedinnhold

Var dette nådestøtet for Moss sentrum?

DEBATT

Mange har stilt seg spørrende til plasseringen av ny stasjon i Moss. Argumentene har vært ulike, men ett som har gått igjen, er bekymringen rundt grunnforholdene i området. Den forferdelige tragedien i Gjerdrum kommune har vist hvilke fatale følger det kan få når kvikkleire raser sammen.

Bane Nor har bedyret at de tar alle forholdsregler når de skal gjøre ferdig traseen gjennom Moss. Nå meldes det om Bane NOR vil stenge Fjordveien i tre år for trafikk: «Uhyre krevende grunnforhold gjør at Bane NOR anbefaler å stenge Fjordveien i om lag tre år mens ny jernbane føres fram gjennom Moss sentrum. Stengingen planlegges å skje allerede om få måneder.»

At Bane NOR mer eller mindre gir blaffen i hva som skjer i Moss sentrum, og hva en stenging av Fjordveien vil medføre av trafikkaos og vanskelig fremkommelighet for innbyggerne i Moss, er kanskje ikke så rart.

Mye vanskeligere vil det være å forstå dersom våre lokalpolitikere og politikerne fra Moss som er valgt inn på Stortinget, heller ikke denne gang reagerer.

Dersom politikerne våre ønsker å redde Moss sentrum, må de vise handlekraft. De må kreve øyeblikkelig stans av Bane NORs arbeider. Dersom arbeid i området med «uhyre krevende grunnforhold» blant annet fører til at hovedfartsveier i Moss må stenges i flere år, MÅ man ta seg tid til å diskutere alternative trasévalg for jernbanen.

Det er ingen skam å snu. Hvis politikerne i Moss ønsker å beholde et levende sentrum og få vurdert om omfattende arbeid i et område med «uhyre krevende grunnforhold» kanskje ikke er noen god ide, må de reagere nå

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.