Norske 15-åringer leser dårligere enn før. Vi må gå sammen om å skape leselyst og leseglede blant barn og unge. Derfor har vi en oppfordring til deg på verdens bokdag. Bli en lesehelt for en du er glad i!

Hvorfor snakker vi bare om skattesystemet, velferdsordninger, tilgang til ferie- og fritidsaktiviteter og mat i skolen når vi snakker om sosial utjevning? Bør vi ikke også snakke om de verktøyene som gir folk muligheten til å starte likt på startstreken? Som gir et bedre grunnlag til å skape seg et bedre liv, og få seg en jobb?

Forskning viser at de som har vokst opp med mange bøker i hjemmet har en tendens til å ha høyere leseforståelse enn de uten. Ikke bare det, de vil også ha større sannsynlighet til å få høyere inntekt som voksne, enn sine venner uten bokhyller hjemme.

Noen vil hevde at det ikke er bøkene i seg selv som gir folk et bedre utgangspunkt i livet, men at bøkene er et symbol på at man har vokst opp i et mer ressurssterkt hjem. Men også dette tilbakevises av forskningen. Tilgang til et hjemmebibliotek påvirker barns pedagogiske opplæring like mye som foreldrenes yrker og utdanningsnivå.

Lesingen i Norge går tilbake blant barn og unge. På 20 år har andelen norske 15-åringer som bare leser når de må økt fra 35 til 50 prosent. Samtidig har norske 15-åringer fått dårligere leseferdigheter. Dette gir utfordringer både for samfunnet og den enkelte. Kan du lese har du større muligheter for å lykkes, være en del av fellesskapet i samtid og skape en framtid.

Nå er det ikke sånn at vi kan tvinge folk til å ha bokhyller hjemme, pålegge dem å fylle de med meningsfylte bøker, og heller ikke til å lese bøkene i hyllene. Men vi kan sørge for at alle har lik mulighet til bøker, og vi kan oppmuntre til å bruke dem.

Barne- og ungdomslitteraturen er viktig for å etablere leselyst og leseglede. Da bør innkjøpsordningene styrkes slik at flere gode barne- og ungdomsbøker kan kjøpes inn til bibliotekene. Gi også skolebibliotekene en permanent innkjøpsordning der barna får møte både Harry Potter og Bukkene bruse på badeland, sakprosa og skjønnlitteratur.

23. april er verdens bokdag. Den markerer vi i Forleggerforeningen ved å oppfordre deg til å bli en lesehelt. Les høyt for barna eller barnabarna dine, del favorittboka di, dra på biblioteket, eller fortell om alle de rare, morsomme og spennende historiene du leser. Bidra til å spre leseglede og leselyst. Bli en lesehelt for en du er glad i!