8. mai 2020 er tilbakelagt. 75 års markering for at vi vant vår rett. Taler og flagg grov frem sterke minner om overgrep og ufrihet.

17. mai skal feires med noe magrere fesivitas dette året. Angep av et grenseløst virus minner oss på at ikke alt er helt i balanse i vårt levesett .

Men grunnloven står fast! 1814 med dikter-geniet Henrik Wergeland som frem- elsket denne dagen.Han var hovedaktør til å få oppløst det håpløse forbudet at jøder og jesuitter ingen adgang hadde til riket. Bjørnstjerne Bjørnson diktet vår nasjonalsang. «Ja vi elsker…» tonesatt av Richard Nordraak . De hyllet alle menneskers rett til å leve fritt, og til å ha ydmyghet for den natur og dyreliv som omringer våre liv .

Henrik Wergeland med sin søster: Camilla Collet var våre første aktive dyrevernere .

Mye har endret seg disse siste 75 år.

Pengesterke som vi er blitt, har forbruk og grådighet skjøvet ydmyghet og nøysomhet til side. Egenskaper som sto høyt i kurs da lovverket for vårt selvstendige land ble formet .

Kriger vi har deltatt i har resultert i millioner med flyktninger.

Vårt behov for penger uansett moral, skyver unna klager som stømmer fra det store utaland. Den norske stat fortsetter ufortrødent å skyte hval, havets største pattedyr . Selunger hakkes i hjel uten at noe innspeksjon er gitt anledning til å overvåke redslene på isen.

Sårbare husdyr slippes på beite uten forsikring! Tusener omkommer av sykdommer og ulykker.Eventuelle skader fra fra rovdyr forebygges ved at bjørn skytes i det den tumler ut av hiet, søvnig og halvt blind. Til tross for massive protester graves jervemor ut av hi og blir skutt sammen men ungene sine.

Det yngles i skogene nu i mai måned. Unødig menneskelig aktivitet var engang forbudt. Men hatet til ulv fra noen få men mektige aktører, forlanger ulv skutt på beste tid av året. I disse dager jages ulv med løs hund i skogene, der hvor det yngler av rev, mus, ekorn og ulv ligger hjelpeløse, totalt avhengig av sine foreldre. Naturens lover brytes ved en hensynsløshet uten sidestykke!

Arbeiderpartiet med andre, ønsker å endre natur -mangfoldsloven, for å få skutt flere ulv.

Ja..vi vant eget land med egne grenser! Og med frihet følger ansvar….men barn dør i flyktninge leirene Viljen til å redde barn fra sult, frost og død liger på vent grunnet diverse utredninger.

Ja, vi vant fred !..Men anstendighet og etikk er forvitret i vår mette handlings lammelse. I jungelen av profitt begjær henretter vi dyr uten annen grunn enn at de er til!

Bare et enkelt flagg skal få ære storheten fra 1814…men skammen over hva vårt land er blitt, ligger som en tåke av sorg over den vold vi overser, og ufrihet vi lager for andre skapninger . Diktergigantene fra den gang ville ha grepet til pennen og protestert mot dette barbariet : «Ærefrykt for livet» formante Albert Schweitser. Korona viruset minner oss brutalt hva som virkelig har verdi i våre liv.