Gå til sidens hovedinnhold

Varaordfører med velgerforakt

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Varaordfører Tor Petter Ekroll har åpenbart ikke gjenvunnet sin hvilepuls etter bruddet med Senterpartiet, og synes å ha skrevet sitt tilsvar til meg i ren affekt. Slik kommer da også hans velgerforakt svært tydelig til uttrykk.

«Velgerne har ikke fått inngående kunnskap,» skriver han. Til tross for at EØS-avtalen har vært kontinuerlig debattert siden før den ble undertegnet i 1992. Nei til EU og flere politiske partier har agitert kontinuerlig mot ett eller flere EU-direktiver i norsk offentlighet siden 1995. Det er knapt noe tema som mer jevnlig har fått medieoppslag i så lang tid. Det måtte i så fall være kongehuset.

Videre påstår han at en stor del av velgernes angivelige mangel på kunnskap skyldes at Arbeiderpartiet la lokk på saken i 1993. Som om Arbeiderpartiet noensinne har styrt hva andre partier skal løfte fram i noen valgkamp? For ikke å snakke om åtte stortingsvalgkamper på rad? Det er nærliggende å spørre om varaordføreren i det hele tatt følger de deler av norsk politisk debatt som ikke vedrører kommunale sakspapirer i Moss?

Det var 52 prosent av velgerne som stemte nei ved folkeavstemningen i 1994. Det er snart 27 år siden. Faktisk hadde ingen av dagens velgere under 45 år stemmerett den gangen, så noe kan jo ha gått i glemmeboka. La meg derfor minne Ekroll om at både Venstre og KrF på den tiden var tilhengere av EØS-avtalen, men mot norsk EU-medlemskap. Det samme gjaldt Landsorganisasjonen i Norge (LO) og organisasjonen Sosialdemokrater mot EU. Det var med andre ord slik at en stor andel av dem som stemte mot EU, faktisk var tilhengere av EØS-avtalen. Det ble også fra disse argumentert for at EØS-avtalen var tilstrekkelig og at medlemskap nettopp derfor ikke var nødvendig.

Mange er stadig overbevist om at vi hadde fått et ja-flertall i folkeavstemningen om det ikke hadde vært for EØS-avtalen. Det vil vi aldri få vite, men faktum er at oppslutningen om EØS-avtalen har vært formidabel i all den tid vi har hatt den. Jeg minner om at EØS-avtalen ble ratifisert med støtte fra mer enn tre firedeler av Stortinget. Den gangen var det kun SV og Senterpartiet som stemte mot avtalen. Det eneste som har endret seg i så måte er at Venstre ikke lenger bare er tilhengere av EØS-avtalen, men er også tilhengere av norsk medlemskap i EU.

Fremdeles er det svært mange av velgerne som er tilhengere av EØS-avtalen. To tredeler faktisk. Det er også et flertall av SVs og Senterpartiets velgere som sier de ville støttet avtalen ved en eventuell folkeavstemning. Mener Ekroll at SV og Senterpartiet ikke er i stand til å informere sine egne velgere? Ekroll hevder at mostanden mot EØS-avtalen er økende. Det er den faktisk ikke. Tvert imot. Støtten til avtalen er nå på sitt aller høyeste. Det for så vidt ikke en uvanlig nybegynnerfeil i politikken å skylde på velgernes manglende kunnskap når man ikke får tilslutning til sitt eget syn, men særlig sjarmerende er det ikke.

For ordens skyld: Medlemslandene i EU har ikke avgitt suverenitet til EU. De har delegert myndighet til EU. Om medlemslandene hadde avgitt sin suverenitet ville ikke Storbritannia unilateralt kunnet beslutte å melde seg ut. EU er altså et samarbeid mellom suverene stater. De deltar i dette så lenge de ser seg tjent med det. Vi kan konstatere at oppslutningen om EU-medlemskapet i de resterende 27 medlemslandene har økt betydelig etter brexit. Vi kan også konstatere at norske velgere ikke ser ut til å ønske seg britiske tilstander til jul.

Kommentarer til denne saken