Gå til sidens hovedinnhold

«Varsku her», strømforbukere i Norge!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den er ikke en melding om et nytt korona-virus, men «Tilråding fra Olje- og energidepartementet 11.06.21, godkjent i statsråd samme dag».

I tilrådingen står blant annet en meget viktig melding om «effekttariff innføring planen», som berører negativt alle av landets strømabonnenter.

I meldingen (bestående av 15 A4 sider) står det under «Regjeringen vil»:

« - innføre effekbasert tariffer i distribusjonsnettet» gjeldende fra 1.1.2022.

Først om dagens strømregning som består av to deler:

Strømforbruks-delen fra en valgfritt strømleverandør. Her betaler vi for antall brukt kilowattimer. Strømleverandør kan vi velge selv, leverandørene konkurrerer med hverandre (med ytterst små marginer).

Nettleie-delenfra distriktets netteier (Hafslund/Elvia eier nettet i Innlandet, Viken og Oslo). Her betaler vi for bruken av det elektriske ledningsnettsystemet, som er nødvendig for å få strømmen fram fra produsenten (kraftselskapene) til oss. Nettselskap kan vi ikke velge, de har monopol på overføring av strøm via sitt strømnett.

De planlagte nye «Effektbaserte tariffer» gjelder nettleie til netteierne.

Sentrale myndigheter gir hvert nettselskap frie hender til å utforme sitt eget nettariffsystem, og dermed blir kaoset om energipriser fullbyrdet.

Hva er formålet med «Effektbaserte nettariffer», og hvordan vil disse innvirke på vårt forbruksmønster?

Netteierne tjener stort på den planlagte nye nettariffsystemet, som skyver store deler av nettvedlikeholds- og oppgraderingsutgifter over til oss forbrukere.

Nettariffene vil bli utformet slik at vi blir belastet med høyre kilowattpriser når vi tilkobler samtidigflere forbrukerapparater i hjemmene våre (panelovner, elbillader, komfyre, strykejerne, varmtvannsbeholder o.l.).

Nettleieprisen kommer til å variere fra time til time, avhengig bl.a. av nettets totale belastning, som netteiere har full oversikt over, takket være de nye elektroniske strømmålere vi ble pålagt å kjøpe for et par år siden. Vi strømforbrukere er maktesløse hvis vi ikke anskaffer oss kostbare og kompliserte digitalutstyr som kontrollerer vårt strømforbruk.

Netteierne kan justere nettleieprisen slik de vil, og når de vil, i alle døgnets timer. Prisen blir høy når alle er nødt til å bruke mer strøm ( middagstider, ettermiddager, kvelder, høst og vinter). Et slik nettleiesystem er meget forbrukerfiendtlig.

Med min beste vilje får jeg meg ikke til å tro at det er ingen som kan påvirke denne strømforsyningens "vil-vest"! Den har ikke lengre med fornuft å gjøre, saken ble en prestisjesak, og er fastlåst, og utilgjengelig for almenheten.

Det kommer til å svi for oss forbrukere fra 1.1.22, hvis ... Ja! det blir snart VALG, så reversering av forskriftene er en utmerket mulighet for den nye regjeringen til å i vareta forbrukernes, og velgernes interesse i en så viktig sak som strømforsyningen!

Egentlig skulle vi strømforbrukere organisere en protestaksjon i likhet med bompenger motstanderne, men «strømforsyning» er et abstrakt begrep, som er vanskelig å forstå, og dermed håpløst å protestere i mot.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.