Dette vil føre til forsinkelser og lengre behandlingstid på byggesaker i den nye kommunen.

– Om du har sendt oss en søknad i løpet av november – desember, kan du forvente å motta svar fra byggesaksavdelingen innen utgangen av januar. Vi beklager så mye for ulempene dette medfører, heter det videre i meldingen fra kommunen.

Årsaken forklarer de slik:

– De digitale saks- og arkivbasene til Moss og Rygge kommuner måtte avsluttes og stenges på slutten av 2019 i forbindelse med gjennomføringen av kommunesammenslåingen. Vi opplever også noen oppstartsproblemer med det nye saks- og arkivsystemet, melder kommunen på sine nettsider.

De legger til at byggesaksavdelingen jobber for fullt med å løse problemene og behandle sakene som kommer inn.