Denne bekymringen har forsterket seg de siste årene som følge av at sårbare barn og unge har vært særlig utsatt under covid-19 pandemien.

Nå varsler Helsetilsynet landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i Nav i år og neste år. Temaet for tilsynet er Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov ved tildeling av sosiale tjenester.

LES OGSÅ: Arild har vært rusmisbruker selv, nå starter han eget firma for å hjelpe mennesker ut av rushelvetet

Økonomisk stønad

Tilsynet innrettes mot tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad, og følgende faser skal undersøkes: Kartlegging, vurdering og beslutningsoppfølging.

I 2020–21 gjennomførte Helsetilsynet en risikovurdering av de sosiale tjenestene. Manglende kartlegging av barn var et av punktene med høyest risiko for svikt. Derfor blir dette tema for de nasjonale tilsynene i 2022 og 2023.

LES OGSÅ: