Gå til sidens hovedinnhold

Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold

  • Varsling i Arbeidsmiljølovens forstand forekommer når en arbeidstaker har avdekket kritikkverdige forhold på arbeidsplassen og velger å varsle om dette.
  • Bestemmelser om varsling ble lovregulert i 2007.
  • Varslere har krav på å bli behandlet på en god måte, og gjengjeldelse skal ikke finne sted.
  • I rapporten fra Østfold kommunerevisjon svarer flere ansatte i Moss kommune at de har opplevd eller frykter å oppleve negative reaksjoner fra nærmeste leder ved å melde fra om kritikkverdige forhold.
  • Tre av fire hovedtillitsvalgte i Moss kommune sier ifølge rapporten av de vurderer ytringsklimaet som begrenset.

Kommentarer til denne saken