Vedrørende mat til hjemmeboende i Moss

- At ordningen i tillegg utgjør en mer kostnadseffektiv løsning med utkjøring kun en gang i uken mener vi også er et pluss, men ikke et argument for å gjennomføre denne ordningen, skriver Gullborg Møller-Nielsen, MDG’s utvalgsmedlem i Helse og Mestring. På bildet: Morten Tveit opplyser at beboere vil få tilkjørt mat for én hel uke om gangen.

- At ordningen i tillegg utgjør en mer kostnadseffektiv løsning med utkjøring kun en gang i uken mener vi også er et pluss, men ikke et argument for å gjennomføre denne ordningen, skriver Gullborg Møller-Nielsen, MDG’s utvalgsmedlem i Helse og Mestring. På bildet: Morten Tveit opplyser at beboere vil få tilkjørt mat for én hel uke om gangen. Foto:

Av
DEL

MeningerUtvalget for Helse og Mestring hadde møte 03.03.2020 hvor saken om «Mat til hjemmeboende» ble behandlet. Der var også journalist fra Moss avis tilstede. Dette avstedkom en litt «spisset» nyhetssak i MA’s nettutgave dagen derpå med overskriften «Slutt på hjemkjørt varmmat ble en het potet for politikerne». Dette finner jeg det nødvendig å kommentere og nyansere.

I Saksframlegget kommer det fram at «Gamle Moss» allerede i 2009 innførte ordningen kok/kjøl overfor hjemmeboende. Det vil si maten tilberedes fra bunn av, for deretter å avkjøles raskt og pakkes slik at den beholder all smak og næringsstoffer i prosessen, får lengre holdbarhet og gir en ferskere opplevelse. Maten kjøres så ut til brukerne i bil med kjølerom. Maten varmes så opp i den enkeltes mikrobølgeovn, enten av bruker selv eller hjemmetjenesten. Denne metoden er trygg, og det er ingen tap av næringsstoffer. Det oppstår ikke bakterieoppblomstring i maten, det er en bedre metode i forhold til matsikkerhet og holdbarhet, og metoden er Mattilsynets faglige anbefaling.

Ved utlevering av varm mat må temperaturen helst ikke under 60 grader, og maten bør spises innen to timer fra ferdigstillelse. Næringsinnholdet avtar jo lenger maten blir stående. Faller temperaturen under 60 grader øker risikoen for bakterieoppvekst. Hjemmetjenesten har erfart at dette er en reell utfordring.

I Intensjonsavtalen for «Nye Moss» står det at «befolkningen skal ha et likeverdig tjenestetilbud uavhengig av bosted, personlig økonomi, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon», og videre at tjenestene skal ha god kvalitet, være trygge og kostnadseffektive. Det er en kjensgjerning at hjemmetjenesten har gjennomgått store endringer i organisering og det er vanskelig i den praktiske hverdagen å opprettholde tilbudet om varm mat til de ca 50 brukerne i Rygge.

Rådmannen anbefalte, med bakgrunn i Intensjonsavtalen og behovet for harmonisering, av tjenestene at hjemmeboende skal få tilbud om mat etter kok/kjøl metoden. Anbefalingen er forankret i Mattilsynets faglige anbefaling.

MDG har hatt en prosess på denne saken og drøftet innholdet i Saksframlegget, samt sett dette opp mot momenter i kvalitetsreformen «Leve hele livet», fra Helse- og omsorgsdepartementet. Her gis det anbefalinger for mat- og ernæringstiltak som kan bidra til god ernæringspraksis blant eldre hjemmeboende. Målet er å skape gode måltidsopplevelser , redusere underernæring og gi større matglede. Eldre skal få næringsrik mat som både ser god ut, dufter godt og smaker godt. Maten skal være tilpasset den enkeltes behov. Eldre bør få større mulighet til å velge hva de vil spise, når de vil spise.

Vi landet på at det var ingen motsetning mellom Rådmannens forslag og intensjonen i kvalitetsreformen «Leve hele livet». Vi valgte da å vektlegge Mattilsynets anbefaling med hensyn til matsikkerhet og holdbarhet, og ser positivt på fleksibiliteten i at folk kan velge hvilken matrett de ønsker, og når de ønsker å innta den. At ordningen i tillegg utgjør en mer kostnadseffektiv løsning med utkjøring kun en gang i uken mener vi også er et pluss, men ikke et argument for å gjennomføre denne ordningen. Helseperspektivet og friheten til selv å styre sin hverdag er våre hovedargumenter.

I tillegg har vi blitt forsikret om at de som har behov for mikrobølgeovn, eller behøver hjelp til oppvarming av maten vil få det. Personalet vil også følge ernæringsstatus hos hjemmeboende eldre. Det må vi ha tillit til at hjemmetjenesten har kontroll på.

Kvalitetsreformen «Leve hele livet» fremhever at måltidsvaner, inkludert lengde på nattfaste (tiden mellom kveldsmåltid og frokost) og antall måltider per dag, er assosiert med enten å ha, eller være i risiko for underernæring. Norske helsemyndigheter anbefaler derfor at lengden på nattfasten ikke bør overstige elleve timer. Ved å selv bestemme når måltider skal inntas kan den enkelte, som er istand til det, selv tilpasse middagen til sin døgnrytme.

Studier viser at innføring av et ekstra kveldsmåltid kan bidra til å forbedre ernæringsstatusen blant hjemmeboende eldre. Følgende tre ernæringstiltak for hjemmeboende eldre anbefales: et ekstra kveldsmåltid, energiberikning og medspising, det vil si å være til stede hos bruker, tilpasse måltidssituasjonen. og tilføre ro og samvær rundt måltidet.

Apropos det å skape gode måltidsopplevelser sammen med andre og gi større matglede: Det ukentlige tilbudet «Velkommen til bords» for hjemmeboende eldre på torsdager på Ekholt helse og omsorgssenter, hvor de må betale for middagen selv, har blitt kjempepopulært. Man ser seg nå nødt til å ta imot forhåndsbestilling da det er rift om de 40 plassene rundt bordene. Vi håper et slikt tilbud også kan bli en realitet på Skoggata.

MA’s reportasje kan leses som at MDG har et ensidig fokus på økonomi i denne saken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags