Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet mener det ikke er noen skam å snu og vil ikke gi seg i kampen for oppløsning av Viken (Moss Avis, 06.02). Svært mange støtter Vedum i kritikken av regionreformen og av «gigantfylket» Viken. Han har utvilsomt rett i at regionreformen er dårlig politisk forankret; at flere partier krever Viken oppløst er et klart uttrykk for det. Men er det et klokt standpunkt?

Lang vei

Etableringen av Viken fylkeskommune har pågått i mer enn to år. Det er lagt ned tusenvis av årsverk og det er brukt en masse penger for å få organisasjonen opp å stå. Ny stillinger er opprettet, andre er avviklet. Mange har sagt opp sine stillinger, andre har skiftet arbeidssted; i stedet for sykkelavstand til jobben tilbringes et par timer daglig på tog eller buss. Hundrevis av stillinger i Statens veivesen er overført til Viken – som har overtatt ansvaret 5400 km fylkesvei.

En oppløsning av Viken vil først kunne bli en realitet etter stortingsvalget i 2021. Når et eventuelt vedtak om oppløsning kan gjøres i Viken fylkesting kan ingen vite, men det vil ta tid. Og hva er Viken fylkeskommune da? Kan organisasjonen enkelt demonteres, de ansatte sendes tilbake fylkeshusene i Drammen, Oslo og Sarpsborg, og så er alt som det var før sammenslåingen? Neppe – det vil bli en tung, ressurskrevende og svært kostbar oppløsning.

Moderasjonslinje

Vedum vil trolig mene at prisen er verd å betale, men jeg er mindre sikker på om alle de andre partiene i flertallskonstellasjonen er like villige til det. Her til lands har vi erfaring for at politiske programerklæringer modereres den dagen partiene tar plass i regjeringskontorene og blir realitetsorienterte av forvaltningen. Det skjedde da Sp og SV satt i Stoltenberg-regjeringen og det skjedde da Frp inntok regjeringskontorene. Frp har nettopp vist oss det motsatte også. Fra politisk ansvarlighet i Solberg-regjeringen til populistisk uansvarlighet straks regjeringskrisen var et faktum. Nå er Frp, som har støttet regionreformen i storting og regjering, klare til å avvikle Viken – og fylkesnivået i samme slengen. Det siste vil neppe bli applaudert av Trygve Slagsvold Vedum .

Kunsten å redusere forskjellene

Vedum, Sp og alle andre politiske partier på Stortinget og i Viken fylkesting skal selvfølgelig få mene hva de vil om oppløsning av Viken. Partiene er forpliktet på sitt program og overfor sine velgere, men jeg vil håpe at de også retter noe av sin oppmerksomhet på rollen de har som arbeidsgivere for mer enn 12000 ansatte i Viken fylkeskommune, og at de også ser hen til hvordan de forvalter skattebetalernes penger.

Ansvar og alvor

Viken fylkeskommune har hatt en trang fødsel, men når barnet først er født er det vanskelig å skyve det tilbake dit det kom ifra. Barnet er her, og vi som har vårt arbeid i Viken tar oppdrageransvaret på det største alvor. Det tror og håper jeg Trygve Slagsvold Vedums partifeller i Viken også vil gjøre, og at de vil foreta grundige og kloke overveielser før de bestemmer seg for å gravlegge Viken fylkeskommune.