Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la frem sitt første statsbudsjett som finansminister torsdag formiddag – da han og resten av Jonas Gahr Støres regjering tiltrådte i fjor høst, overtok de et budsjettforslag fra Erna Solbergs regjering.

– Verden ser ganske annerledes ut enn da vi satt i Hurdal. Farvannene er urolige og vi er nødt til å manøvrere skuta litt annerledes, innledet Vedum da han la frem regjeringens budsjettforslag for 2023 i Stortinget.

Les også: Så mye dyrere blir alkohol, tobakk og drivstoff i 2023

39,5 milliarder til veiformål

I statsbudsjettet foreslår regjeringa å gi 39,5 milliarder kroner til veiformål. Det er en nedgang fra 2022-budsjettet på 376 millioner kroner. 33,4 milliarder kroner av tildelingen vil gå til Statens vegvesen.

– Vi står i en ekstraordinær situasjon, med krig og energikrise i Europa, og stigende priser. Derfor må regjeringen prioritere sikkerhet og rettferdig fordeling. Det fører til en avgrenset vekst tildelingen til samferdsel. Vi har derfor valgt å prioritere drift og vedlikehold av riksveiene. Slik sørger vi for å ta vare på det vi allerede har, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Regjeringa foreslår at totalt 18,5 milliarder kroner skal investeres i riksveier, inkludert en bevilgning på 6,1 milliarder kroner til Nye Veier som hovedsakelig går til utbygging. Mesteparten av bevilgningen er foreslått til prosjekter som allerede er under bygging.

I forkant av fremleggelsen torsdag formiddag, var ventet at flere veiprosjekter kunne bli skjøvet på.

Riksvei 19 i Moss er gitt prioritet i Nasjonal Transportplan (2022-2027), som ble behandlet i Stortinget i juni 2021. Prosjektet omfatter planlegging av ny riksveg 19 mellom E6 og fergekaien i Moss.

For folk i mosseregionen var det derfor knyttet spenning til om prosjektet kan bli utsatt.

I statsbudsjettet er ikke Riksvei 19 nevnt blant veiprosjekter som skal starte opp i 2023. Det står heller ikke noe om utsettelser.

Målet med den nye riksveien er å bedre fremkommeligheten for riksvegtrafikken i Moss mellom ferjeleiet og E6. Næringstrafikken og kollektivtrafikken skal få bedre fremkommelighet og forutsigbar reisetid, og trafikken i og gjennom byen skal ikke lenger være til hinder for utviklingen av et godt bymiljø.

– Dette er et meget stramt budsjett. Vi har hatt en flat bevilgning de siste tre årene, samtidig som prisveksten er høy innenfor drift, vedlikehold og utbygging. Når prisveksten må dekkes innenfor eksisterende rammer betyr det lavere aktivitet. Vi skal fortsatt prioritere å holde veiene åpne og trygge, sier direktør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen i en pressemelding etter at budsjettet har blitt lagt frem.

Budsjettforslaget slår mest ut på investeringer på riksvei, som vil bli på om lag 10,2 milliarder kroner i Vegvesenets regi.

– Den ekstraordinære økonomiske situasjonen, med kraftig prisvekst på flere områder, gjør at vi er pålagt å redusere investeringene våre kraftig. Jeg forstår at dette vil være skuffende for veldig mange. Men vi må forholde oss til realitetene, sier Hovland.

Totalt er det satt av 82,2 milliarder kroner til samferdselsformål i regjeringens budsjettforslag.

Les også: Slik påvirker statsbudsjettet lommeboken din

Betydelig økning til Forsvaret

Regjeringen vil øke forsvarsbudsjettet med 6,8 milliarder kroner i forslaget til nytt statsbudsjett. I tillegg vil regjeringen bruke 420 millioner kroner til å videreføre tiltak for økt sivil beredskap.

– Det er krig i Europa. Og økt spenning mellom Vesten og Russland. Vi legger derfor fram et budsjett for økt trygghet og nasjonal kontroll, både for dagens trusler og for de som kan komme. Det er en av de viktigste oppgavene for en regjering, sier Vedum.

Regjeringen foreslår blant annet å styrke redningsberedskapen i Nord-Norge, videreføre arbeidet med å skaffe nye redningshelikoptre og øke grunnbemanningen på Hovedredningssentralen.

Senker barnehageprisen

Maksprisen for fulltidsplass i barnehage blir foreslås å bli senket fra 3050 til 3000 kroner i budsjettforslaget til regjeringen, opplyser kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til Dagbladet.

- Da Erna Solberg gikk av, betalte hver enkelt familie for et helt ekstra barnehageår bare i prisøkningen gjennom de åtte åra med borgerlig regjering. I revidert budsjett i fjor klarte vi å sette ned prisen noe, og med dette statsbudsjettet setter vi den ytterligere ned, sier kunnskapsministeren til avisen.

I tillegg vil regjeringen også at familier med tre barn skal få gratisplass for det tredje barnet.

Prisendringen skal gjelde fra 1. januar 2023.

Kutter i pengebruken

Oljepengebruken reduseres med 18,3 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2023.

Dermed ender oljepengebruken på 316,8 milliarder kroner i budsjettforslaget. Det er et fall på like over fem prosent fra 2022-budsjettet.

Dette er likevel et mindre fall i oljepengebruken enn man opplevde i 2022-budsjettet: da det ble kuttet 44,6 milliarder fra koronaåret 2021.

Les også: