Husker jeg rett skulle veistrekningen fra Skjønnerød (Våler) og østover rustes opp i 2020. Det skulle også være bevilget penger til dette . Har jeg rett må noen ha glemt - eller er det igjen prosjektering og planlegging det står på.