Gravingen ved Rygge storsenter: Her vil det skje store endringer

Det foregår for tiden veiarbeid i Varnaveien og det vil i løpet av året skje store endringer på strekningen mellom Ryggeveien og Carlbergveien.