Slik vil de rehabilitere «smuldreveien» i Våler

Statens vegvesen vil hogge skog, grøfte, fjerne fjellknauser og rehabilitere grunnen i fylkesvei 115 i Våler.