Vekter hos Nav tatt ut i streik – ansatte kan ikke møte jobbsøkere

Tilgangen til Nav i Moss er begrenset grunnet vekterstreiken.