Det skal bankes på dører og det gjør vi med god samvittighet, sier sogneprest i Jeløy menighet, Bjørn Tore Pettersen. Det nærmer seg fasteaksjonen, i år handler det om vann. En selvfølgelighet for oss, en livsnødvendighet for dem som ikke har den samme tilgangen.

Det er Kirkens Nødhjelp som står bak det som er landets nest største innsamlingsaksjon etter TV- aksjonen.

– Hos oss er det konfirmantene som, sammen med voksne, skal ut å banke på dører, sier Pettersen som håper på folks gavmildhet og samtidig gleder seg over at de fleste trossamfunn som er representert i landet deltar.

– Og jeg gleder meg til å åpne artistgallaen lørdag, sier Johannes Flaaten.

Sett av 20 millioner

Mange husker nok den talentfulle skiløperen som han som satt tynnkledd på en bussholdeplass i Oslo. Nå skal 13-åringen fronte en større gruppe norske artister som ber om en skjerv for at barn skal kunne få oppleve tryggheten sammen med voksne, foreldre og slektninger.

– Jeg både gleder og gruer meg, men er glad for å kunne delta for en god sak, sier Johannes som ble sett av mer enn 20 millioner på YouTube og sa nei til intervjuer med alt fra al Jazeera til Lindmo.

– Få gjerne med at vi trenger flere bøssebærere, sier sogneprest Pettersen.

– Dette er for øvrig en fin anledning til våre konfirmanter til å utøver nestekjærlighet i praksis, sier han. Ffasteaksjonen er tirsdag 24 mars, mens artistgallaen finner sted i beste sendetid lørdag.