Gå til sidens hovedinnhold

Velet kjemper for barnehagen på Ramberg

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ramberg barnehage er det naturlige valget av barnehage for familier i Refsnesskogen. Et av fire barn i barnehagen bor i området vårt. Å legge ned Ramberg barnehage ha konsekvenser for nærmiljøet.

Ramberg barnehage er unik med sine store arealer med naturtomt, beliggenhet tett på andre naturområder. Det er ikke uten grunn av Moss kommune valgte å etablere en barnehage akkurat her. Barnehagen er for oss i Refsnesskogen med på å skape et nærmiljø der barna blir kjent med andre barn i området, og likedan foreldrene.

Ramberg barnehage ligger i gåavstand for de fleste i området Refsnesskogen. Den gir barna mulighet til å gå eller sykle i følge med voksen til og fra barnehagen. En nedleggelse av barnehagen vil føre til at flere må benytte bil, ettersom mange vil få økt reisevei til andre barnehager. Dette er i strid med Moss kommunes visjon om å være grønnere.

Slik Ramberg barnehage er i dag, gjør den vårt område attraktivt for tilflyttende barnefamilier. Barnehagen ligger "vegg-i-vegg" ved siden av barneskolen, og skolebarn og barnehagebarn blir naturlig kjent og leker sammen over gjerdet. Den viktige overgangen til skolehverdagen blir svært godt ivaretatt. Nettopp dette er grunnen til at flere av familiene i området har valgt å flytte nettopp hit. Her får barna en trygg hverdag i et nærmiljø der de er kjent. Nedleggelse av barnehagen vil utvilsomt gjøre området mindre attraktivt å flytte til for barnefamilier. Vi som bor i Refsnesskogen verdsetter og ønsker å beholde den variasjonen i beboere som kommer ved tilflytting.

Det viktigste argumentet mot en nedleggelse, er nok likevel at barn blir tvunget ut av sin skolekrets. Ramberg barneskole er den største i Moss kommune. Å legge ned en barnehage i et så barnerikt område, er uheldig. Det er ikke plass til alle barna i de resterende barnehagene. Altså vil barnehagebarn, både nå og i fremtiden, bli tvunget ut av sin skolekrets.

La oss få beholde nærbarnehagen!

Jørn Johansen, leder,

Refsnesskogens vel

Kommentarer til denne saken