Gå til sidens hovedinnhold

Velgerforakt?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Viser til leserbrev fra Fredrik Mellem, generalsekretær i Europabevegelsen datert 9 nov 2021 som svar på mitt tilsvar til samme forfatter 4 nov.

I sitt svar påstår Fredrik Mellem at jeg har velgerforakt. For meg viser det hvor langt vi står fra hverandre. Jeg påstår at velgerne ikke har fått tilstrekkelig kunnskap og kompetanse i forhold til hva EØS avtalen egentlig innebærer for vårt folkestyre og våre nasjonale verdier og demokrati. Jeg mener videre at vårt folkestyre fungerer best ved å bygge samfunnet nedenfra hvor vi nettopp lytter til våre velgere. Dette står i motsetning til generalsekretæren i Europabevegelsen som er tilhenger av å overføre myndighet til EU og det uten at velgerne får medbestemmelsesrett.

Begrunnelsen i Mellems påstand er at EØS avtalen har vært kontinuerlig debattert siden avtalen ble undertegnet i 1992. Det er mulig at enkelte mener at det har vært en kontinuerlig debatt. Jeg meldte meg imidlertid ut av Senterpartiet blant annet fordi de ikke var i stand til eller villige til å ta debatten om EØS heller ikke før valget 2021. For meg er det merkelig at ikke utenrikspolitikken skal debatteres under et nasjonalt valg når over 70% av myndigheten er delegert til EU uten at velgerne har medbestemmelsesrett.

At generalsekretæren har en entydig oppfatning av at oppslutningen om EU og EØS øker må han selv stå inne for da det har vært meningsmålinger rett før valget som viser nettopp det motsatte. (ref Nupi 12 aug 2021) Forsker Øyvind Svendsen ved Nupi mener i tillegg at undersøkelsen tyder på at det er større EØS-skepsis i befolkningen enn det man hittil har fått inntrykk av.

Jeg er 58 år gammel og fikk kunnskap om hva EØS avtalen innebærer først etter et jusstudium i rettsvitenskap ved UiO i 2011-2015. Dette fikk meg til å begynne å reflektere over hva denne EØS-avtalen egentlig betydde for vår nasjon. Jeg forstod etter hvert at EØS avtalen som legger til grunn de markedsliberale prinsipp ville marginalisere og etter hvert ødelegge vårt folkestyre som i dag er forankret i vår Grunnlov. Da må det være lov til å kjempe for folkets rettigheter.

Jeg vil kjempe for vårt norske demokrati. Når det norske folk ga sitt klare nei til EU i 1994, var dette et nei til avståelse av myndighet til Europa. Folket har etter dette ikke blitt hørt om denne EØS-avtalen som har samme formål som folkeavstemningen i 1994 sa nei til. I følge BAHR (15 okt 21) er vi i dag ¾ medlem i EU. Velgerne bør derfor få sin mulighet å bli hørt om de ønsker denne tilknytningen til EU gjennom EØS. Det er å lytte til velgerne. Det kan vanskelig betraktes som velgerforakt. Jeg er villig og jeg tror vi begge er tjent med å møtes til en åpen debatt om EØS avtalen.

Tor Petter Ekroll

Uavhengig

Kommentarer til denne saken