– Vemodig å måtte forlate jernbaneutbyggingen i Moss

– Å bytte ut meg som prosjektsjef for jernbaneutbyggingen i Moss, er ikke den løsningen jeg ville ha valgt om jeg hadde sittet på toppen i Bane NOR.