Storberget-utvalget la nylig frem en rapport om private og kommunale barnehager. Flertallet i utvalget anbefaler i praksis å rasere hele den private barnehagesektoren. Norge har hatt full barnehagedekning helt siden barnehageforliket ble inngått i 2003, med FrP som en av arkitektene bak forliket. Formålet var å sørge for full barnehagedekning, blant annet gjennom likebehandling av private og kommunale barnehager. Målet er nådd, det er nemlig full barnehagedekning i Norge. Det er derfor veldig spesielt at AP, Rødt, MDG og SV nå ønsker å gå tilbake til der vi var før barnehageforliket ble vedtatt i Stortinget. Ved å ekskludere de private barnehagene mister ikke foreldrene bare mangfold og valgfrihet. Mange vil også stå uten barnehageplass.

Da de private kreftene fikk slippe til fikk hele barnehagesektoren et kvalitetsløft. Foreldrene har nok av barnehager og velge mellom, de aller fleste med veldig god kvalitet. Det er ikke uten grunn at det i veldig mange kommuner er de private barnehagene kommer best ut blant småbarnsforeldre. Konkurransen om barnefamiliene har åpenbart vært bra for samfunnet, og først og fremst for barna som går der hver dag. Fremskrittspartiet kommer til å fortsette kampen for foreldrenes valgfrihet, og i det hele tatt retten til barnehageplass. Vi ønsker ikke å gå tilbake til en tid der ventetidene var lange og alt for mange barn stod uten plass i en barnehage