Det er grunn til å glede seg over at utdanning innenfor de smale håndverksfagene går lysere tider i møte. I mange år kjempet Østfold Møbelsnekkerskole i motvind fra Østfold fylkesting som ikke ønsket å prioritere denne utdanningen. SV var en del av denne motstanden. At SV og Camilla Eidsvold i Viken fylkesting nå går i bresjen for å opprette en støtteordning for verneverdige håndverksfag, er en snuoperasjon som Høyre applauderer. Høyre fikk ikke gehør da vi talte varmt for disse håndverksfagene i Østfold fylkesting i 2014 – nå 6 år senere bringes Høyres argumenter fra den gang inn i debatten på nytt – av nettopp SV: Disse skolene er særs viktige, både for vår kulturarv og i et bærekraftperspektiv. Vi må ta klimaet på alvor og bevare ting blir viktigere enn noensinne. Da må vi også ha håndverkerne som kan det.

Høyre gleder seg over at Plus-skolen i Fredrikstad og andre skoler som tilbyr utdanning innenfor smale håndverksfag i Viken endelig ser ut til å ha livets rett, takket være blant annet SVs kuvending.