Det er et enormt paradoks at selvutnevnte distriktspartier vil ta distriktenes viktigste marked fra dem. EØS-avtalen gir bedriftene i Østfold full tilgang til et marked med 500 millioner europeere. Uten denne tilgangen mister bedriftene våre et viktig konkurransefortrinn. Da vil distriktsarbeidsplasser gå tapt.

Omtrent 80 prosent av all norsk eksport går til EU/EØS-området. EØS-avtalen sikrer norske bedrifter samme tilgang til det europeiske markedet som bedrifter fra EUs medlemsland har. Det betyr at Norge, med våre fem millioner innbyggere, får tilgang til et hjemmemarked med 500 millioner europeere. Det er avgjørende for en liten og åpen økonomi at bedriftene kan selge varene de produserer til et marked som etterspør deres kompetanse.

NHOs årskonferanse har i år temaet «Vi og verden». I en verden som blir stadig mer urolig, er dette riktig tidspunkt å diskutere norsk næringsliv i en ny tid. Ettersom en fjerdedel av eksportverdiene i 2017 gikk til Storbritannia, vil spesielt Brexit påvirke Norge i tiden fremover. Derfor er det viktig at regjeringen fortsetter den gode kontakten vi har med britiske myndigheter, og sikrer oss en like god eller bedre avtale med Storbritannia som den de får med EU.

Tallene fra NHO illustrerer hvor viktig EØS-avtalen er for Østfold. Mesteparten av verdiene som bedriftene eksporter herfra går til EU/EØS-området. Den tollfrie tilgangen og andre avtaler opp mot det europeiske markedet gjennom EØS-avtalen, er avgjørende for arbeidsplassene i Østfold. Uten EØS-avtalen ville bedriftene våre måtte forholde seg til tollbarrierer og køer i kontroller som bedriftene i for eksempel Sverige, Finland og Danmark slipper. Dette ville hemmet vår konkurransekraft, og ført til færre arbeidsplasser.

Dette er ikke det eneste som EØS-avtalen sikrer oss. I tillegg til at vi kan konkurrere på samme vilkår som alle andre europeiske land, gir den oss også tilgang på utveksling av arbeidsfolk, studieplasser, midler til forskning og utvikling og sømløs reising mellom landene.

Partier som kaller seg selv distriktspartier, og samtidig vil fjerne bedriftenes tilgang til sitt viktigste marked, har ikke skjønt at verdiskaping er det som holder distriktene levende og attraktive. Tanken om at Norge skal kunne reforhandle EØS-avtalen, og få en bedre avtale, mangler fullstendig rot i virkeligheten. Når ikke engang stormakten Storbritannia får EU med på det de ønsker – hvordan i all verden skal Norge klare det?

Vi er et høyteknologisk land med høye lønnskostnader og en stor eksportnæring. Vi kan ikke være billigst, men vi kan være best. Det er et fortrinn vi må bruke for alt det er verdt. Uten fri tilgang til det europeiske markedet mister bedriftene et avgjørende konkurransefortrinn, og det vil gå utover verdiskapingen. Norge har mange dyktige kvinner og menn som skaper verdier og arbeidsplasser ved å selge verden og Europa varene de etterspør.

EØS-avtalen sikrer denne verdiskapingen i Østfold, og er derfor god distriktspolitikk.