Nominasjonen føyer seg dermed inn i rekken av et kaotisk parti som ikke har klart å holde den borgerlige fløya samlet, som sitter tilbake med en halvert kommunestyregruppe fordi folk har gått i protest, som rives av mistillit, og som ikke engang lar en nominasjonskomite få jobbe i fred på demokratisk vis.

Den første listen ble overprøvd av ledelsen i partiet, en ny ble lansert, og i selve møtet fremmet Ødbehr sin egen liste. Den ble vedtatt fra topp til bånn.

Ødbehr vant kvelden fordi han hadde mobilisert best, eller eide stemmene, som Jegstad uttrykte det.

LES OGSÅ: Er sjokkert over metodene i partiet

Et forslag fra flere om å utsette møtet og nedsette en ny uhildet nominasjonskomite som kunne fremme en ny liste, tapte.  Flertallet, stort sett ukjente fjes, noen av dem betalte i døra før de gikk inn og stemte, gjorde som Ødbehr sa. Hele veien ut.

Den egentlige nominasjonslederen, Paal Jargel, la ikke skjul på at komiteen hadde vært utsatt for press. Veteranen og stortingsrepresentanten Jegstad, og Karin Adolfsen gikk på talerstolen og ba folk være seriøse og bruke hodet, men nådde ikke fram.

Moss Avis kommer tilbake med mer fra Høyres nominasjonsvariant i morgen, men kan legge til at Ødbehr, Johanne Dønnestad Hauge, Pål Engeseth, Anne Therese Monge, Stig Eyde og Roble Wais står på de øverste kumulert plassene.