Mossemarka nord kan bli vernet: Gjelder mange stier og skiløyper

Ødemørk: Ødemørkstua er et yndet utfartssted for innbyggerne i både Vestby og Moss.

Ødemørk: Ødemørkstua er et yndet utfartssted for innbyggerne i både Vestby og Moss. Foto:

Hele 3120 mål skog kan bli vernet. Det omfatter Ødemørksstua og skogsområdene rundt. – Dette er viktig for dyrelivet, sier miljøpartiets Bente Bakke.

DEL

Hele 3120 mål skog kan bli vernet. Det omfatter Ødemørksstua og skogsområdene rundt. – Dette er viktig for dyrelivet, sier miljøpartiets Bente Bakke.

Hun påpeker også at denne delen av marka har stor betydning for innbyggernes friluftsliv. Denne typen vern får ingen betydning for folks vanlig bruk av skogen.

Stier og skiløyper kan brukes som før og det er lov og plukke bær og sanke sopp. Da saken om frivillig vern av Ødemørk og Mossemarka nord var oppe til politisk behandling, gikk de folkevalgte i Vestby kommunestyre inn for å gå videre med planene.

Verdifull gammelskog

I kveldens kommunestyre stilte Svein Ekanger fra Viken Skog og Christian Hillmann fra miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Oslo og Akershus for å orientere om ordningen med frivillig vern, erstatningen og konsekvensene av ordningen. Rådmann Sjur Auten i Vestby kommune har rådet politikerne til å gå videre med ordningen med frivillig vern. Det ble også  innstillingen da formannskapet behandlet saken.

Det er miljøpartiets Bente Bakke glad for.  – Dette store området omfatter jo også en del såkalt gammelskog. Med frivillig vern vil den få utvikle seg videre og sikre et rikt artsmangfold i skogen. Det er viktig for dyre og fuglelivet.

Forbud mot hogst

- Samtidig kan jo folk bruke skogen både sommer og vinter som i dag. De kan fremdeles plukke bær om høsten og ta seg en skitur om vinteren. Man kan til og med drive jakt hvis tillatelsene er i orden.

- Men kommunen må avstå retten til hogst. Det synes vi i MDG er bra. Moderne skogsdrift med flathogst er ikke positivt for det biologiske mangfoldet i skogene våre, avslutter Bente Bakke.

Vestby kommune skal nå i forhandlinger om prislappen på erstatningen for å avstå fra framtidig hogst. Rådmann Sjur Auten påpeker i sitt saksfremlegg at fylkesmannen i Oslo og Akershus også har sett at det kan være aktuelt å verne skogsområdene lenger sør, altså i Moss kommune.

Artikkeltags