Blokkene kan bli dobbelt så høye etter omregulering

Plan- og miljøutvalget i kommunen vedtok den 19. august å legge ut en omregulering på Sole skog til offentlig ettersyn. Endringene dreier seg om en omdisponering av arealene samt ny byggehøyde for noen av blokkene.