Kontrollutvalget har fått på sitt bord en revisjonsrapport fra Østfold fylkeskommune som viser flere brudd på reglene: 
• Av 510 registrerte abonnementer er ca. 160 ikke innberettet til skattemyndighetene.
• Fylkeskommunen har ikke vurdert hva som er privat og jobbrelatert bruk av innholdstjenester. Det er krevd momskompensasjon også av beløpene som er brukt privat.

LES OGSÅ: Ringte 3009 utenlandssamtaler på ett år

Anviste egne regninger

Revisjonen er gjennomført for 2013 og halve 2014.

For denne perioden er det utgiftsført nær 280.000 kroner på såkalte innholdstjenester. 83.000 på sms-innholdstjenester, som dekker alt fra spill og konkurranser til tv-avstemninger, parkeringsbetaling og bidrag til organisasjoner.

66.500 er brukt på nummeropplysning og å bli satt direkte over, mens drøyt 125.000 er brukt på spesialtjenester som femsifrede numre og 800-numre.

Videre er det lastet ned data for 121.000 i land utenfor EU/EØS-området, og data for 230.000 som ikke er inkludert i abonnementene.

Fylkeskommunen har hatt to ordninger for tjenestetelefon: Man får dekket 3.000 kroner i året og stiller egen telefon til disposisjon, eller arbeidsgiver stiller med telefon som også kan brukes til private formål etter gitte regler. Noen få medarbeidere har fått begge deler.

LES OGSÅ: Må forklare regninger

– Ikke tilfredsstillende

Den interne kontrollen har ikke vært tilfredsstillende, fastslår fylkesrevisjonen i sin rapport. De skriver at det er grunn til å spørre om alle utgiftene skulle vært dekket av arbeidsgiver, særlig når det kommer til utenlandssamtaler, datatrafikk og innholdstjenester.

Dessuten er mange av abonnementene dyre på grunn av at «feil» pakke fra leverandøren er valgt, mener revisjonen. Det har heller ikke vært innarbeidet begrensninger, verken på beløp eller tjenester, overfor dem som har tjenestetelefon.

LES OGSÅ: Slår ikke Ødbehr i telefontrafikk

Tilbakebetaling

Fylkesrevisjonen anbefaler en rekke tiltak for å skjerpe kontrollen fremover, samtidig som revisjonen påpeker at fylkeskommunen må innberette fordelen de ansatte har hatt, og dessuten innbetale moms som er kompensert for privat bruk.

Kontrollutvalgsleder Rolf Klerud er klar i sitt syn på at enkelte har anvist egne utgifter:
– Det sier seg selv at dette må gås etter i sømmene, så må vi få et system som er transparent.

Det skal ikke være mulig å trikse, sier han, og understreker samtidig at han ikke mener det handler om triksing – men et behov for å unngå muligheten.

Fylkesrådmann Atle Haga sier til FB at de allerede har gjort endringer: tidligere kom alle utgiftene på samlefaktura, og noen ledere har derfor anvist for eget område.

– Fakturaene splittes nå opp på hver enkelt bruker, for å unngå dette, forklarer Haga.

Klerud er også kritisk til at noen har fått støtte etter begge telefonordningene: 
– Det sier seg selv at vi må få ryddet opp i dette.

– Har skjerpet reglene

Ifølge fylkesrådmannen er reglene allerede innskjerpet.

– Vi har justert reglementet for bruk av telefoner, knyttet til hva som er offentlig og privat bruk, og hvor mye du kan få dekket hvis du får dekket telefon, sier han og legger til:

– Regelverket har nok vært litt utydelig.

– Vi ber også folk være obs på de store kostnadene som kan påløpe hvis man ved bruk laster ned store dokumenter. En mobiltelefon er ikke lenger et gode, men et nødvendig arbeidsverktøy – man bruker den som en liten pc.

– Man laster jo ned dokumenter og leser. Men hvis det er private dokumenter, må det også dekkes privat, understreker han.

Gransker internkontrollen

Østfold kommunerevisjon har levert en rekke rapporter i den siste tiden, flere viser problematiske forhold; mobilbruken er én, inngåelse av leiekontrakter og praktisk bruk av rammeavtaler to andre rapporter.

Nå skal revisjonen levere en rapport som blant annet gransker om fylkeskommunen har tilstrekkelige rutiner for internkontroll på økonomiområdet, og om fylkesrådmannen kontrollerer at rutinene etterleves i praksis. Hvordan virksomhetene håndterer rutinene er også gjenstand for gjennomgangen.

– Fylkeskommunen er en stor organisasjon. Når vi finner mange områder hvor vi mener det kan være ting å se på, er det naturlig å ta en slik gjennomgang. Det er bakgrunnen, sier kontrollutvalgsleder Rolf Klerud til FB.