Politianmelder kulturminne-rasering

Boplassen er ødelagt: Langs denne hytteveien lå det steinalderboplasser. – Men de er ødelagt i gravearbeider, sier seniorrådgiver Anne Traaholt i seksjon for kulturminnevern i Akershus fylkeskommune. (Foto: Kjersti Halvorsen)

Boplassen er ødelagt: Langs denne hytteveien lå det steinalderboplasser. – Men de er ødelagt i gravearbeider, sier seniorrådgiver Anne Traaholt i seksjon for kulturminnevern i Akershus fylkeskommune. (Foto: Kjersti Halvorsen)

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Steinalderboplasser er ødelagt i forbindelse med legging av vann og avsløp sør for Krokstrand i Vestby. Fylkeskommunen har gått til politianmeldelse.

DEL

En ny sjøledning med stikkledninger til land skal sørge for vann og avløp til hyttene på strekningen Krokstrand-Hulvik.

Nå er det delvis stans i arbeidene; entreprenøren har gravd tvers gjennom flere steinalderboplasser, og Akershus fylkeskommune har valgt å gå til politianmeldelse for brudd på vernereglene i kulturminneloven. I dag skal fylkeskommunen på befaring med politiet.

– Vi snakker om svært rike funn i boplassene, sier seniorrådgiver Anne Traaholt og legger til at prosessen i forkant har vært så grundig at ødeleggelsene burde vært unngått.

«De har visst»

– I forkant av slike gravearbeider må det fremmes søknad til kommunen, som igjen sender den videre til fylkeskommunen som kulturmyndighet. På bakgrunn av dette vurderer vår seksjon om vi enten har kjente funn som kommer i konflikt med gravingen, eller om det må gjøres nye registreringer. Det ble til at vi valgte å registrere området.

Sju automatisk fredede kulturminner fra før reformasjonen (1537) ble funnet og målt inn av landemåler. Rapporten ble skrevet og levert slik at verken Vestby kommune eller Entreprenør Gruppen AS, ved Ragnar Aasheim, skulle være i tvil om hva som måtte beskyttes, og hvordan ting kunne løses.

– Tiltakshaver har i samarbeid med vår arkeolog også målt inn kulturminnene, sier Traaholt og fortsetter:

– En kollega tok seg en tur i området nå i mai. Da så han at det var gravd tvers igjennom to av boplassene. Vi fikk raskt gitt beskjed til kommunen, og deretter var det et møte mellom partene.

«Har gått ut over vilkårene»

Traaholt mener at det burde vært enkelt å legge ledningene utenom, men sier at dersom dette ikke går, kan tiltakshaver søke om dispensasjon hos Riksantikvaren.

Moss Avis ba Aasheim om en kommentar til politianmeldelsen i går, men Aasheim ringte ikke tilbake. Bygningssjef Hans Chr. Fæste i Vestby kommune sier dette:

– Jeg skjønner at fylkeskommunen reagerer. Den formelle prosedyren er ikke fulgt. Her skulle man ha søkt Riksantikvaren når man ønsket å gjøre noe annet enn avtalt. Entreprenøren har gått utover vilkårene og må ta ansvaret for det. Utover dette avventer vi.

Når det gjelder hytteeierne, begynner de å bli utålmodige:

– Vi har betalt mye for denne infrastrukturen, men får ingen informasjon fra utbygger, sier en frustrert Petter Koldrup.

Han skal på møte med tiltakshaver torsdag.

Traaholt opplyser at det ikke er første gang fylkeskommunen må ty til anmeldelse. I 2013 ble Frogn kommune dømt og fikk 500.000 kroner i bot da Statens vegvesen raserte kulturminner ved Hallangen. I dette tilfellet hadde kommunen som reguleringsmyndighet ikke sørget for tilstrekkelige undersøkelser på forhånd.

Artikkeltags