Vet du hvilken av disse kassene knuste vinglass skal kastes i?

Movar melder at de finner altfor mye som ikke hører hjemme i glass- og metallavfallet som folk sorterer hjemme. Og nei, knuste vinglass skal ikke i den grønne dunken.