Ny Kurs ønsker å vise sin støtte til innlegg som har kommet i debatten rundt RV19 den siste tiden.

Først til innlegget fra Venstres Finn-Erik Blakstad i lørdagens avis med tittelen “Ære mulig?! JA!!”,der Blakstad tar til orde for flytting av fergeleie nærmere jernbanestasjonen. Deretter at "(…)trafikkenmå ledes i tunnel gjennom Klebergetog helt til E6 på Årvoll. Det er den korteste veien fra fergeleie til E6.”

Videre til lederen i Moss Avis torsdag 20.januar, som understreker hvordan byutvikling ikke er fokus for Statens vegvesen(SVV), og at løsningen som Høyre har flagget i senere tid vil kunne representere ytterlige rerasering av byen vår, da i særdeleshet Thorneløkkaog områder i nærheten. Lederen maner “de folkevalgte på banen slik at ikke vegvesenet trer sin egen løsning ned over hodet på mossingene.”

Begge innlegg peker på at en utredning av å inkludere Jeløy-trafikken må gjøres. Dette er alle poenger som Ny Kurs har forfektet over tid, og fremdeles står fast på at vi må utrede grundig på vegne av våre innbyggere.

Vi politikere har ansvar for å legge forutsetningene til rette for kommunen, byens og våre innbyggeres fremtid. I det arbeidet skal vi ta med oss ønskene fra SVV, men da på byens premisser. Ny Kurs tror vi kan finne løsninger, men SVV må ha med seg at det ikke er Moss kommunes ansvar å løse trafikken til og fra Norges største fergeforbindelse. Thomas Colin Archer (AP) påpekte nylig i et dialogmøte politikerne hadde med SVV at premisset om at flytting av ferjeleiet, som ikke er en del av utredningen av alle alternativene, ikke kan aksepteres. Hvis den beste løsningen for trasevalg innebærer flytting av ferjeleie så må konsekvensen være at ferjeleie er en del av oppdraget SVV får fra samferdselsdepartementetmed å bygge ny RV 19.

Alle traséforslagene til SVV for ny RV19 vil påvirke mulighetene for å utvikle byen vår, og kunne gjøre livet til byens innbyggere veldig annerledes enn vi ønsker, eller bringe oss til en løsning hvor byen får vekk trafikken fra sentrum, samtidig som kanal område og Sjøsiden får utvikle seg til en bydel som åpner seg mot sjøen.

Ny Kurs sier i likhet med Venstre JA, det er mulig å komme frem til en løsning med tunnel fra Kleberget til Årvold. Riktignok koster det mer enn det staten så langt er villig til å bruke på ny riksvei. Politikere i Moss må derfor evne å stå sammen og si tydelig og klart ifra at belastningene med riksveien har vært store i mange år, og at det er overmodent å finne en løsning som gagner byen vår. Ny Kurs tror at vi kan få til mye hvis vi klarer å samle oss om byens beste.