Da vi i Fremskrittspartiets Ungdom fikk vite at kommunedirektøren i Moss ønsker å kommunalisere dagens BPA-ordning (Brukerstyrt Personlig Assistanse) for å spare penger, ble vi engstelig for brukerenes fremtid.

Forslaget er et resultat av en politisk ideologi som står sterkt i Moss kommune. - Mer byråkrati, mindre valgfrihet.

Arbeiderpartiet er veldig flinke til å snakke om hvor viktig den norske velferden er for innbyggerene , men med en gang det er snakk om å spare penger, er ikke livene deres like viktig alikevel. - Ja, det er en stor utfordring for kommunen å kutte 260 millioner kroner i budsjettet, men det å frata svakeres stilte, de med funksjonsnedsettelse den ene tingen de kan styre selv, vil være helt umenneskelig.

Det sier seg selv at man ikke kan levere et like godt tilbud og samtidig spare millioner av kroner.

Kommunen vil i praksis sidestille en funksjonshemmet 20- åring med en 80 år gammel mann/dame. De vil bli frattatt muligheten og friheten til å leve og delta i samfunnet.

Barn og unge som benytter seg av dagens BPA - ordning vil være de som lider mest av forslaget til kommunedirektøren. Kommunaliseringen vil gi brukerne mindre fleksibilitet, og bli mer rigid. Sånn som stort sett ting blir når man lar byråkratene styre. Eldreomsorgen er et godt eksempel. Dagens barn og ungdommer møter større press for å passe inn enn noen gang. Ungdomstiden er et sted i livet man skal finne ut hvem man selv er og det skjer veldig mye i livene deres. En kommunalisering vil gjøre det vanskeligere å få vært med venner når de vil, bygge relasjoner, og mulighetene for å delta på aktiviteter vil bli vanskeligere. Forslaget betyr i praksis at kommunen ønsker å parkere brukerne i sitt et eget hjem. Uten muligheten til å styre sitt eget liv kan man risikere at vi får flere barn og unge som faller utenfor samfunnet i ung alder. Dette vil øke følelsen av meningsløshet, ensomhet og gi dem en dårligere psykisk helse.

Mennesker med funksjonsnedsettelser har rett til å leve det livet de ønsker på lik linje som alle andre.

Vi i Fremskrittspartiet Ungdom kjemper for at frihet og valgfrihet skal være grunnleggende rettigheter. Disse rettighetene skal ikke nektes eller krenkes selv om man trenger hjelp til hverdagslige gjøremål og mottar hjelpetjenester. Idag er brukerene av BPA svært fornøyede med det tilbudet de får, og det gir brukerne stor frihet til å styre sin egen hverdag. Vi som en politisk ungdomsorganisasjon, og medmennesker kan ikke stå på sidelinjen å se på at politikere i posisjon knebler friheten og valgfriheten til sine borgere.

Moss og Omegn FpU oppfordrer kommunedirektør Hans Reidar Ness å trekke forslaget om å kommunalisare BPA- ordningen. La barn være barn, og unge leve det livet dem fortjener.

Les også

Nei til kommunalisering av BPA-ordningen

LES OGSÅ:

Nå er betent sak i Moss sendt på høring, kort svarfrist skapte frustrasjon og uro

Harde forhandlinger venter politikerne: – Vil snu hver stein for å unngå å ramme de svakeste

Lokaldemokratisk engasjement!

Til varaordfører Tor Petter Ekroll

Ikke "alle skal med" i Moss

BPA-ordningen: Lenge leve valgfriheten

«Jeg har disse menneskene rundt meg hele døgnet og kroppen min er ingenting uten hjelpen fra disse menneskene.»

Bønn fra pårørende: – Hvorfor ikke snu en annen stein?

Om de frie valgs privilegier

Utvalgleder etterlyser fakta, det gir vi ham gjerne

BPA: De jobber med hjertet

Slik skal utgiftene ned: Dramatiske kuttforslag i Moss