Jeg enig med Gisle Håkonsen i det aller meste av det han i et innlegg i MA skriver om utfordringer til bystyret og kommunens innbyggere. Der jeg er i tvil om noen av hans mange ideer kan gjennomføres ser jeg det positive i at også «ville» ideer har sin funksjon. De skaper gjerne andre ideer, som kanskje er mer realiserbare. Det han foreslår er ikke ville ideer, for å være tydelig på det.

Likevel, når Håkonsen oppfordrer de som ennå mener at siste ord ikke er sagt i jernbane

saken, om å trekke årene inn, da er jeg ikke med. Til det synes jeg de negative konsekvensene, som stasjon på havna medfører, blir for alvorlige. Jeg går ikke inn på alt dette for det er blitt skrevet om før, side opp og side ned, ikke minst i debattinnlegg i MA.

Vi som ikke har gitt opp jernbanekampen kan imidlertid ha to tanker i hodet samtidig. Vi kan være åpent kritiske til den politiske prosessen og vedtaket om jernbanetrasé samtidig som vi også kan snakke om alt det positive som tross alt skjer her i byen. Vi burde ikke grave oss ned i skyttergravene og surmule. Det er mye å engasjere seg i når det gjelder byutvikling og det som vi mener er positivt burde få omtale.

Om noen skulle være litt i tvil om politikernes og kommunens intensjoner om innbyggerinvolvering så burde vi ta imot de tiltakene med folkemøter og andre medvirkningskanaler med åpne armer. Det er en utfordring at folk ikke skal få en følelse av at det gjennomføres for syns skyld, fordi det er in i tiden og at det pålegges av nasjonale myndigheter. Jeg velger å tro på at intensjonene er gode. Om ikke annet burde vi nå høste av erfaringene fra de siste tre tiårs samferdselsprosesser her i byen.