Da snøværet sto på som verst for få uker siden, brøytet ikke Moss kommune sine egne kunstgressbaner på kveldstid og i helger. På Melløs, Bellevue og Nøkkeland måtte flere fotballforeldre stille opp for at barna skulle få spilt kamper som planlagt.

Moss drift og anlegg, som er ansvarlig for brøyting i Moss, mener de gjorde alt de kunne for å holde kunstgressbanene frie for snø.

– Slik situasjonen er nå har vi hverken budsjetter eller ressurser til å ha brøyteordning i helgene eller på kveldstid, sa driftsleder ved Moss drift og anlegg, Tiril Emma Børresen Tjelflåt til Moss Avis da det sto på som verst.

Hun fortalte at mannskapene var på jobb fra tidlig om morgenen, og kjørte til arbeidsdagens slutt.

– Det er ikke mulig å holde banene åpne for trening og kamper på kveldstid når det ikke slutter å snø, sa hun.

Ifølge Børresen Tjelflåt så Moss drift og anlegg seg nødt til å forskyve turnusen denne vinteren, slik at de kunne brøyte så langt ut på ettermiddagen som mulig.

– Jeg synes det er viktig å få frem at de som jobber med å vedlikeholde kunstgressbanene er ansatt på idrettsanleggene og inngår i turnus, de har også ansvar for å holde idrettshallene og svømmebassengene åpne både kveldstid og helg. Vi har også ansatte som er med i vaktordning for kunstisen i sentrum i helgene, påpekte driftslederen.

Søke om dispensasjon

Hverken daglig leder i Sprint, Therese Solhaug, MFK-leder Thomas Thorkildsen eller Kambo ILs styreleder Simen Mathisen er fremmed for tanken om å gå sammen for å finansiere overtidsarbeidet til Moss drift og anlegg - hvis det hadde bidratt til å holde kunstgressbanene frie for snø under vinterstid.

Daglig leder i Moss drift og anlegg, Jørn Ivar Stamm, fortalte til Moss Avis at han i samråd med rådmannen søkte om dispensasjon for bruk av overtid, rett og slett for å holde byen åpen.

– Arbeidsmiljøloven gir bestemmelser for hvor mye mannskapene kan jobbe, og vi er på grensen. Vi bruker betydelig med overtid i forbindelse med vintervedlikehold. Som leder er jeg nødt til å sette grenser. For tiden sliter jeg med å bemanne utstyret vårt. Jeg har varslet rådmannen, styreleder og sendt et eget brev til arbeidstilsynet med søknad om dispensasjon fra arbeidsmiljøloven, sa Stamm.

Therese Solhaug, daglig leder i Sprint, presiserte i samtalen med MA at de har full respekt for at de ikke er baneeiere på Bellevue.

– Jeg vil berømme Moss drift og anlegg. De er kjempeflinke til å måke i arbeidstiden sin. De gjør det de kan selv om de har masse å gjøre. Ære være dem for jobben de gjør, uttalte Solhaug.

Lære opp klubbene?

– Hva med å lære opp folk i klubbene, slik at de kan gjøre det selv, Jørn Ivar Stamm?

– Jeg er ikke uvillig til å ta den diskusjonen, men det må skje innenfor de regler, lover og krav som kommunen har. De bør være kvalifisert av oss og dette må gjøres på en ordentlig måte. Men dette er det kommunalsjefen som bestemmer. Det er hun som bestemmer hvordan det skal gjøres. Vår jobb er å vedlikeholde idrettsanleggene. Rammene for forvaltning og drift er det kommunalsjefen som setter, svarte Stamm.

(saken fortsetter under bildet)

 

Ifølge driftsleder Børresen Tjelflåt er vedlikehold av banen en oppgave som må gjøres av kommunen. Hun fortalte at de er pålagt å følge en vedlikeholdsinstruks, noe som også er grunnen til at Sprints traktor som brukes på Refsnesbanen, ikke kan brukes på Bellevue. De har også ansvar for personer, da ofte barn, som beveger seg på banen mens traktoren går for fullt.

– Vi er pålagt å bruke utstyr som er levert av leverandør av banen, og det medfølger en vedlikeholdsinstruks som gjør at vi kan miste garantien på banen dersom denne ikke blir fulgt.

– Dette er en oppgave som skal gjøres av kommunen. Utstyret som eies av Moss kommune skal ikke brukes av andre enn våre ansatte. Dette har med garantier å gjøre, og krav fra leverandør. Vi er pålagt å følge en vedlikeholdsinstruks – både med tanke på hvordan banene brøytes, hvordan vi håndterer gummigranulat, når vi må frese i stedet for å brøyte og så videre, forklarte hun.

Tar sin del av skylda

Silje Hobbel er kommunalsjef for aktivitet, kultur og inkludering. Hun forklarte til Moss Avis at så lenge Moss kommune står med ansvaret, så er det deres ansvar å sikre at banen blir håndtert på en forsvarlig måte. Kommunalsjefen presiserte at de brukte alle ressurser som var mulig å oppdrive under snøperioden.

– Jeg vet at forslaget (om opplæring) har vært diskutert tidligere. Det handler mye om sikkerhet, blant annet med tanke på hvordan maskinene skal brukes på gummigranulat. Det er vårt ansvar å sikre at det blir håndtert i henhold til retningslinjene. Det er ikke uvillighet, men det er lover og regler vi må forholde oss til, sa hun.

– Hva tenker du om at idrettsanlegg til mange millioner kroner ikke blir brukt under disse periodene?

– Inntrykket mitt er at det ikke er altfor mange dager i året det skjer. Problemet er knyttet til periodene hvor det snør masse. Vi ønsker absolutt å være i dialog med klubbene, og vårt utgangspunkt er at banene skal være åpne så mye om mulig. Vi går gjerne i dialog for å finne andre måter som vi ikke har tenkt på.

MFK-leder Thomas Thorkildsen mente at også klubbene må ta sin del av skylden for at problemet ikke er løst. I perioder med mye snø, står plutselig hundrevis av barn og unge uten tilbud. Da saken var oppe for noen år siden, var det blant annet snakk om å prioritere måking av én kunstgressbane.

– Det er jo litt typisk, at vi sitter her nå på kveldene og i helgene og ikke har noen diskusjon. Moss, Sprint og Kambo gjorde et godt initiativ, men vi har ikke fulgt det opp så godt som vi burde, mente Thorkildsen.

Rygge IL og Ekholt BK står selv for drift og vedlikehold av sin kunstgressbane. Det samme gjør HSV på sine baner i Vestby og Råde IL.