ALARMEN HAR GÅTT!

Ved 450 ppm (mål for konsentrasjonen av karbondioksid (CO2) i atmosfæren) har vi 2 garders global oppvarmig av kloden. Med samme tempo som aiate 12 måneder passerer vi den grensen allerede i 2030.

Konsentrasjonen av karbondioksid (CO2) i atmosfæren har i mai 2018/2019 den nest høyeste årlige økningen siste 60 år!! (2016 den høyeste, i 2014 var det 400ppm, i 1958 var den 280ppm) 

Fremtiden for våre barns helse og veldstand brenner rundt dem.

Vi foreldre og besteforeldre innser problemene, men vi evner ikke å ta konsekvensene, vi lar det bare skje. Vi har liksom en «menneskerett» til å bruke fly og bil så mye vi vil. Vi har liksom en «menneskerett» til å peke på fattige folk slik at de skal gjøre noe. 

Jeg blir kvalm bare av tanken.

Her er de skremmende fakta:

  • Atmosfæriske konsentrasjoner av drivhusgassen var 414,8 deler per million i mai 2019, (såkalte ppm – parts per million – CO2 i atmosfæren). Det er 3,5ppm høyere enn samme tid i fjor!. Data er fra den årlige rapporten fra Mauna Loa observatoriet på Hawaii som har målt karbondioksid i atmosfæren helt siden 1958 (da den var det 280ppm – i dag 414ppm).
  • 450 ppm, er terskelverdien som gir to graders global oppvarming.
  • Med samme tempo som siste år (3,5ppm per år), passerer to graders terskelen i 2030. Den mye omtalte Parisavtalen har terskelgrense på lavere enn to grader i 2045. For å klare kravene i Parisavtalen må vi alle i første omgang  «halverer» alle CO2 utslippene innen 2030. (Deretter ha nullutslippsamfunn fra 2045).
  • Det betyr at hver enkelt av oss frem til 2030 må «halvere» kjørelengden med bensin og dieselbil og halvere flyreiser med mer!!!, men det er det ingen som får til - vi har en «menneskerett», derfor klarer vi ikke å begrense temperaturøkningen til under 2 garder terskelen i 2045. 
  • To grader global oppvarming er et katastrofalt nivå hvor kloden selv slipper ut naturlig CO2.

Vi ser våre barns fremtid brenner rundt dem, men vi gjør ingen verdens ting.

Med vårt forbruk, vår latskap og vår «oppfatning av menneskerett», blir vi første generasjon som overleverer en dårligere verden til neste generasjon. På vegne av alle klodens barn, vi kan ikke tillate det lengre, vi kan ikke være stille om det lenger.

Hvordan kan vi stoppe og snu utviklingen? 

Hvordan kan vi skape optimisme og tiltak som begrenser årlig økning av ppm i atmosfæren?

Det åpenbare tiltaket er at politikerne dropper deler av bompengesystemet, men i stedet avgiftsbelegger alt fossilt brennstoff med minst 7,5 kr per liter både for bil og fly. 

Hva mer?

Velge fremtidsrettede unge politikere som evner å innføre endringer som betyr noe.